Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » 한진부산컨테이너터미널 (2018)
한진부산컨테이너터미널 (2018) biểu tượng

한진부산컨테이너터미널 (2018)

48.191015 for Android

한진부산컨테이너터미널

Mô tả của 한진부산컨테이너터미널 (2018)

1. 주요기능

> 사전정보조회(COPINO)
> 전자테그인식확인
> 작업순번확인
> 전자슬립발행(ELSIP)
> 전자슬립조회
> 야드맵조회
> 게시판
> 개인설정(차량번호, 트럭코드)
> 바코드조회(ID카드)

한진부산컨테이너터미널 운영 업무에 필요한 어플리케이션으로
무료로 지원해 드리고 있습니다.
----
개발자 연락처 :
051-220-2100 / 2169

한진부산컨테이너터미널 (2018) 48.191015 Cập nhật

2019-10-18
1. 아이템추가 - Weight

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Công cụ ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 48.191015Yêu cầu cập nhật 한진부산컨테이너터미널 (2018)

Lấy nó trên: Tải 한진부산컨테이너터미널 (2018) trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...