Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » 포스텔러
포스텔러 biểu tượng

포스텔러

애정운, 신년운세, 무료운세, 사주, 타로, 궁합, 토정비결, 별자리, 손금

4.0.11 for Android

Team UN7QI3

Mô tả của 포스텔러

🌷당신을 사랑에 빠지게 할 애정운 운세 , 매주 업데이트! 🌷
🌞 포스텔러는 자체 개발 사주/점성술 분석 시스템을 바탕으로 당신의 운을 읽어 일상과 인생의 가이드가 되고자 하는 운세 솔루션 앱입니다.

- 270만 사주, 점성술 데이터를 바탕으로 한 Fortune Analysis System으로 신뢰할 수 있는 사주, 점성술 풀이
- 오늘의 운세는 물론 신년 운세와 인생 총운까지, 당신만을 위한 다양한 무료 운세 풀이
- 동서양의 역학인 사주와 점성술, 타로, 풍수, 손금 등 정통한 전문가들이 만든, 정확도와 체계성을 기반으로 한 풀이 제공

소름 돋게 잘 맞는 정통 명리학 사주/궁합, 신비한 힐링 타로, 정확한 별자리 분석, 오늘의 운세, 주간 / 월간 운세, 오리지널 토정비결, 손금, 풍수, 그리고 재미있게 운세를 알려주는 운세툰까지 운세의 모든 것을 경험하세요!


☑️ 오늘 / 주간 / 월간 운세
매일매일 달라지는 운의 흐름을 읽고 미래를 준비하세요.💌
사주, 타로, 별자리, 토정비결 등 다양한 방법으로 당신의 오늘과 내일을 알려드립니다.


☑️ 재회운/ 연애운 / 이별운
그 사람, 아직 날 생각할까? 💘올해 연애할 수 있을까?
무릎을 탁 치는 정확한 상황 분석과 해결책까지, 속 시원히 풀어드려요.


☑️ 궁합
이 사람이랑 나, 어떨까요? 나의 썸남, 썸녀, 친구, 사업 파트너, 내가 덕질하는 연예인까지
체계적이고 재밌게 궁합💑을 풀어드립니다.


☑️ 1년 운세
올해 당신에게 무슨 일이 생길까요? 📝
신통방통한 1년 풀이로 한 해를 계획하세요!


☑️ 직업운 / 이직운 / 취업운
당신의 재능과, 숨겨진 성격, 직업과 성취에 관한 분석을 통해 숨어 있던 재능을 찾아보세요.
이직운과 취업운도 알려드려요! 💼


☑️ 프리미엄 운세
더 자세하고 풍부한 풀이를 원한다면? 프리미엄 운세 서비스를 사용해보세요. 풍부한 해석과 방향성 풀이로 당신의 운을 명확하게 짚어드립니다.🌟 사주 신년 운세, 토정비결, 별자리, 타로 등 동양과 서양의 전통 역학을 데이터로 분석하고 정리한 새로운 운세를 만나실 수 있어요!🔮


포스텔러에서는 매일 당신의 운의 흐름을 살피며 알려드리고 있습니다.
운을 잘 활용한다면 더 나은 미래를 만날 수 있을 거예요. 결과의 좋고 나쁨에 연연하기보다, 당신의 긍정적인 마음가짐이 더 중요하다는 것을 잊지 마세요!😊


🎉포스가 항상 함께하시길!
May the force be with you!


***선택 권한 안내사항***

앱 설치 시 다음과 같은 권한을 요구할 수 있습니다.

저장공간 : 결과 이미지 공유 또는 효율적인 서비스를 위해 서버 데이터를 저장하기 위한 용도로 사용됩니다.

(선택 권한으로 동의하지 않으셔도 정상적인 서비스 이용이 가능합니다.)

주소록 : 참여형 광고 참여에 따른 보상 제공을 위한 정보 수집으로 사용됩니다.

( 선택 권한으로 동의하지 않으셔도 정상적인 서비스 이용이 가능합니다.)

전화 발신 및 통화 설정 : 광고 참여에 따른 보상 제공을 위한 권한 요청

( 선택 권한으로 동의하지 않으셔도 정상적인 서비스 이용이 가능합니다.)

페이스북: https://facebook.com/forceteller/
---

(주)운칠기삼
contact@un7qi3.co
경기도 성남시 분당구 운중로 233번길 14


※ 운세를 보기 위해 입력하신 생년월일 정보는 포스텔러 내에서 개인의 운세를 풀이하기 위한 용도 이외로는 사용되지 않습니다. 포스텔러는 개인정보보호에 최선을 다하고 있습니다.
----
개발자 연락처 :
+82-31-706-3830

포스텔러 4.0.11 Cập nhật

2020-03-21
이전 버전 버그 정.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Giải trí ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 4.0.11Yêu cầu cập nhật 포스텔러

Lấy nó trên: Tải 포스텔러 trên Google Play

Yêu cầu: Android 5.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Xem thêm từ Team UN7QI3
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...