Trang chủ » Ứng dụng » Xã hội » 테디
테디 biểu tượng

테디

소개팅 - 관심사로 시작하는 프리미엄 소개팅

1.2.10 for Android

CONBUS

Mô tả của 테디

테디는 나와 관심사가 같은 남사친/여사친을 찾을 수 있는 소모임형 데이팅 서비스입니다.
나와 관심사가 같은 이성친구를 무제한으로 소개받고, 관심사로 대화를 시작해보세요.
공통적으로 좋아하는 것을 통해 쉽게 대화를 시작하고, 진정 서로 즐거운 인연을 맺을 수 있도록 테디가 함께하겠습니다.


[테디 200% 활용하는 방법]
프로필을 매력적으로 꾸며주세요.
성의 있게 찍은 사진과 거짓 없는 정보, 솔직하게 적은 나만의 스토리는 나의 매력을 더욱 빛내줍니다.
성의 있고 진실된 프로필은 최고의 매칭율로 이어진다는 사실, 꼭 기억해주세요.

상대에게 신뢰를 어필하세요.
테디가 자랑하는 간편 인증 절차를 거쳐 신뢰감을
높여주세요. 진실됨을 어필할 수 있어 더욱 서로
안전하고 믿을 수 있는 소개팅이 가능합니다.

관심사를 등록하여 내가 어떤 사람인지 표현하세요.
관심사는 자신을 어필할 수 있는 최고의 수단입니다. 관심사가 같은 사람과는 더욱 쉽게 친해질 수
있으니 이성 회원들에게 나의 관심사가 무엇인지
알려주세요.

안심하고 사용하세요.
테디는 아는 사람 만나지 않기 기능을 제공합니다.
연락처에 등록되어 있는 지인과는 서로 절대 소개하지 않습니다.
또한 인증 절차를 거친 회원들은 같은 학교, 직장 동료까지도 차단합니다.


-----------------
사용 권한 목록

저장공간 엑세스 권한(필수) : 내 프로필 사진 등록 기능을 사용하실 때에 한해 요청 됩니다.
주소록 엑세스 권한(선택) : 아는 사람 만나지 않기 기능을 사용하실 때에 한해 요청 됩니다.

-----------------
※ 사용 중 문의 및 건의사항은 테디 앱 > 더보기 > 문의하기를 이용해주세요!
- 문의전화(평일 10:00~18:00) : 070-7720-5600 (유료)
- 이메일 : contact@conbus.net
----
개발자 연락처 :
+827077205600

테디 1.2.10 Cập nhật

2019-04-14
고객님의 의견을 반영하여 테디 앱을 업데이트했어요!

[1.2.10 업데이트]
- 사용성 개선

테디는 고객님의 의견을 듣고, 서비스를 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 의견이 있다면 teddy@conbus.net 으로 보내주세요!

테디 Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Xã hội ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Abdul Kappy

Phiên bản mới nhất: 1.2.10Yêu cầu cập nhật 테디

Available on: Tải 테디 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.3+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 테디
Xem thêm từ CONBUS
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...