Trang chủ » Ứng dụng » Y tế » 전화 처방 엠디톡(MDtalk) - 의사선생님과 초간편 비대면 진료 건강상담
전화 처방 엠디톡(MDtalk) - 의사선생님과 초간편 비대면 진료 건강상담 biểu tượng

전화 처방 엠디톡(MDtalk) - 의사선생님과 초간편 비대면 진료 건강상담

1.8.82 for Android

MDsquare

Mô tả của 전화 처방 엠디톡(MDtalk) - 의사선생님과 초간편 비대면 진료 건강상담

정부가 허용한 비대면 진료 전화 처방. 이제 엠디톡으로 집에서 편하게 전화상담 받고, 처방전을 받아 보세요. 언제 어디서나 의사 선생님과 모바일로 만날 수 있습니다.

[MDtalk 주요기능]

▶ 전화상담 처방 서비스
- 집에서 편하게 의사 선생님과 전화로 상담 받고, 처방전을 받으세요.

▶ 전화처방 병원 정보
- 전화처방이 가능한 병원이 어디인지 바로 찾을 수 있어요.

▶ 건강 상담 서비스 (쪽지/영상)
- 간편하게 부담없이 궁금한 점을 의사 선생님에게 직접 물어보세요.
- 병원 갈 시간이 없을 때, 여행 중 병원 가기가 어려울 때 나만의 주치의를 만나보세요.

▶ 진료과목별 검색
- 가정의학과, 내과, 소아청소년과, 이비인후과, 피부과, 치과, 한방의학과 등 진료과목별로 검색해 보세요.

▶ 1년 365일 24시간 언제든지
- 국내 뿐 아니라 해외에서도 24시간 실시간 예약 상담

▶ 전문성을 겸비한 친절한 의료진 구성
- 진문성과 신뢰를 기반으로 한 친절한 의료진 구성
- 상담 후 평가와 리뷰를 통해 선정되는 베스트 의사/병원

앱 사용 중 문제가 있으면 (cs@mdsqr.com)으로 문의해 주세요.

개발자 연락처
전화번호 : 02-6953-3693

전화 처방 엠디톡(MDtalk) - 의사선생님과 초간편 비대면 진료 건강상담 1.8.82 Cập nhật

2021-04-25
서비스 개선을 위해서 업데이트를 하였습니다.

업데이트 내용
1. UI/UX가 변경되었습니다.
2. 기타 오류를 수정하였습니다.

감사합니다.

전화 처방 엠디톡(MDtalk) - 의사선생님과 초간편 비대면 진료 건강상담 Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Y tế ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Gta Sanandreas

Phiên bản mới nhất: 1.8.82Yêu cầu cập nhật 전화 처방 엠디톡(MDtalk) - 의사선생님과 초간편 비대면 진료 건강상담

Available on: Tải 전화 처방 엠디톡(MDtalk) - 의사선생님과 초간편 비대면 진료 건강상담 trên Google Play

Yêu cầu: Android 5.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 전화 처방 엠디톡(MDtalk) - 의사선생님과 초간편 비대면 진료 건강상담
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...