Trang chủ » Trò chơi » Mô phỏng » 전함제국
전함제국 biểu tượng

전함제국

제국의귀환

1.0.17 for Android

Gamepub

Mô tả của 전함제국

■모바일의 한계를 뛰어넘는 Real 해상 전투 액션!■
상상만 했던 게임이 드디어 현실로!
손끝에서 느껴지는 Real 해상 전투 액션,
전함제국:강철의함대로 유명 해전을 승리로 이끌어 보세요!

■전 세계 바다에서 펼쳐지는 해상 전투!■
1942년 미드웨이 해전 등 1, 2차 세계대전을 배경으로 펼쳐지는 리얼 해전!
제독의함대를 이끌고 바다 위의 역사를 새로 만드세요!

■ 전서버 유저와 함께 즐긴다!■
전서버군단전, 전서버쟁패전, 왕좌쟁패전 등
전서버 제독님들과 뜨거운 해상 전투가 제독님을 기다리고 있습니다!

■200여 종이 넘는 진짜 전함!■
미드웨이 해전1942 등 실제 유명 해전에서 활약했던
미드웨이급, 야마토급 등 전 세계 유명 전함은 다 모여 있다!
100% 실사에 가깝게 구현 된 전함 컬렉션!

■끝이 없는 레벨 업! 컨텐츠의 끝은 어디인가!■
지루할 틈이 없는 끝 없는 컨텐츠!
탄탄한 스토리와 함께 전 세계 바다를 지배하세요.

■매일 매일 제독님의 눈과 손이 즐겁다!■
3D로 펼쳐지는 화려한 리얼 해상 전투와 모을수록 강해지는 각 종 전함!
단 한 순간의 지루함도 없다, 지금 당장 함대를 이끌고 출전하세요!

전함제국은 아래와 같은 권한을 요구하며, 이외 불필요한 권한을 요구하지 않습니다.
[접근권한 안내]
*저장(WRITE_EXTERNAL_STORAGE, READ_EXTERNAL_STORAGE)
- 외부 저장공간에 전함제국의 데이터를 저장하거나, 읽어올 때 사용합니다.
*전화(READ_PHONE_STATE)
- 이용자의 식별 정보를 확인 하기 위해 사용 됩니다.

▶ 접근권한 철회방법
- 운영체제 6.0 이상 : 설정 > 어플리케이션 관리자 > 앱 선택 > 권한 > 접근권한 철회 가능
- 운영체제 6.0 미만 : 접근권한 철회가 불가능하므로, 앱 삭제로 철회 가능

--------------------------------------------------
* 공식카페 : http://cafe.naver.com/worldwarships
* 페이스북 : https://www.facebook.com/gamepub.pr
* 게임펍 고객센터: 1666-7198/ 평일 10:00 ~ 19:00 시간 동안 상담 가능
----
개발자 연락처 :
서울시 용산구 원효로 152-1
----
개발자 연락처 :
1666-7198

전함제국 1.0.17 Cập nhật

2018-11-24
시스템 최적화

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Mô phỏng TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.0.17Yêu cầu cập nhật 전함제국

Lấy nó trên: Tải 전함제국 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 전함제국
Xem thêm từ Gamepub
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...