Trang chủ » Trò chơi » Thông thường » 저편 하늘을 향해
저편 하늘을 향해 biểu tượng

저편 하늘을 향해

2.0.05 for Android

Team HC

The XAPK (APK + OBB data) File

Mô tả của 저편 하늘을 향해

ㄱ. Team HC의 비주얼 노벨, 여섯번째 프로젝트입니다.

ㄴ. 게임 설명
"저편 하늘을 향해", "저하해"는 "우리들의 날개는 언제부턴가 부서졌다"의 다음 이야기를 보여주고 있습니다.
사라진 사람들, 그 정체를 풀기 위해 나서는 주인공 일행. 선택과 선택 사이에서 어떤 것을 골라야 하는가.

ㄷ. 스토리
9월 30일에 발매되는 "저편 하늘을 향해"는 모든 이야기를 담고 있습니다.
게임 내에서 EP1와 EP2가 갈리며, 순차적으로 발매 될 예정입니다.
'그' 일이 있고 난 지 1년이 지난 시점, 연구원으로 활동하고 있는 노랑이에게 특이한 이야기를 듣게 되고.
나래가 은빛 공원에 놀러 온다는 정보를 얻고 수상하다고 생각하는 하서.
하지만 연관점을 잡지 못하고 이리저리 둘러보고 있을 때 LI001이라는 물건을 다시 한 번 만져보게 되는데...

ㄹ. 제작진
기획 / 시나리오 / UI 및 디자인 : 하언
원화 : 케이유우
BGM : 甘茶の音楽工房
SE : 効果音ラボ

ㅁ. 문의
hanazawa.confederation@gmail.com

ㅂ. 홈페이지
http://teamhc.net


상호 : 팀에이치씨 (Team HC)
사업자 번호 : 634-29-00240
통신판매업 번호 : 2016-대전중구-0053 호
----
개발자 연락처 :
연락처 : 010-7234-4984

본 상품은 단순변심에 의한 환불(청약철회)이 불가능합니다.

저편 하늘을 향해 2.0.05 Cập nhật

2016-11-26
1. 인앱 결제의 설명이 잘못 된 부분이 수정되었습니다.
2. 이벤트 컷이 정상적으로 출력되지 않는 부분이 수정되었습니다.

저편 하늘을 향해 Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Thông thường TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Uploaded by: هاشم خالد هاشم

Phiên bản mới nhất: 2.0.05Yêu cầu cập nhật 저편 하늘을 향해

Available on: Tải 저편 하늘을 향해 trên Google Play

Yêu cầu: Android 2.3.4+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 저편 하늘을 향해
Xem thêm từ Team HC
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...