Trang chủ » Ứng dụng » Du lịch và Địa phương » 여기어때
여기어때 biểu tượng

여기어때

숙박부터 액티비티까지

3.29.11 for Android

WITH Innovation Corp.

Mô tả của 여기어때

대한민국 1등 종합 숙박 앱, 여기어때에서
테마파크, 워터파크, 실내체험, 낚시 입장권부터
호텔, 펜션, 모텔 등 전국의 모든 숙소 예약까지

여기어때 VIP 멤버십, 엘리트!
- 엘리트라면 평~생 10% 추가 할인
- 매월 드리는 전용 숙소+제휴 쿠폰 증정

인생 숙소가 필요할 땐, 여기어때 블랙!
- 프리미엄 고급 숙소만을 모은 블랙
- 매주 진행하는 특가 혜택

숙박 예약 1위, 액티비티 서비스 1위로
-국내 숙박예약어플 이용자수 1위
-호텔, 펜션, 모텔 등 국내 5만개 숙소정보수 1위
-테마파크, 워터파크, 실내체험, 아쿠아리움 등 전국의 모든 입장권

고객의 믿음에 안심을 더하는 예약제도
-365일 언제나 ‘최저가 보장‘
-취소 수수료 걱정 없이 '전액환불'
-이용도 취소도 못할 때 '예약연기제’
-예약이 취소되면 더 좋은 숙소로 제공 '안심예약제’

더 쉽고 편리하게 찾아보세요
-지금 내 주변에서 가장 가까운 숙소, 액티비티 검색
-전국 시도별, 역 주변, 번화가의 숙소 검색
-리얼리뷰와 VR 객실 이미지로 실패 없는 예약
-반려견 동반입실, 장애인 편의시설 숙소 검색
-국내 호텔, 펜션, 모텔 등 5만 개 숙소 정보를 한 번에 검색
-전국의 모든 놀이와 투어, 관람까지도 한 번에 검색

서비스 이용 중 불편한 점이 있으셨다면 알려주세요
- 고객행복센터 1670-6250
- 카카오톡 '여기어때 고객행복센터' 검색
- 이메일 : help@goodchoice.kr
- 앱 : 더보기>고객문의

여기어때에서 사용하는 접근권한 안내
-기기 및 앱기록 : 계정 중복확인 및 사용성 개선(필수)
-위치 : 내주변 숙소정보 제공을 위한 고객 위치확인(선택)
-카메라 : QR코드 인식, 리뷰 사진 촬영(선택)
-사진 : 리뷰 사진 첨부를 위한 보관함 접근(선택)
-전화 : 예약 변동사항의 연락, 안심번호로 변환(선택)

접근권한 변경
-휴대폰 설정 > 여기어때 앱에서 접근권한 변경이 가능합니다.

여기어때 3.29.11 Cập nhật

2019-05-15
열심히 만들어서 새버전을 업데이트했어요
더 편리해진 여기어때를 이용해 보세요
좋은 숙소에서 행복한 시간을 - 여기어때

[업데이트 항목]
- 다양한 기능이 보기 쉽게 개선되었어요

고객에게 최고의 서비스 경험을 드리기 위해
매일 앱을 개선하고 2주마다 업데이트하고 있습니다.

서비스 이용 중 불편한 사항은 고객행복센터로 알려주시면 더 빠르게 개선됩니다

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Du lịch và Địa phương ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 3.29.11Yêu cầu cập nhật 여기어때

Lấy nó trên: Tải 여기어때 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.2+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 여기어때
Xem thêm từ WITH Innovation Corp.
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...