Trang chủ » Ứng dụng » Du lịch và Địa phương » 여기어때 사장님
여기어때 사장님 biểu tượng

여기어때 사장님

1.0.3 for Android

WITH Innovation Corp.

Mô tả của 여기어때 사장님

※‘ 여기어때 사장님’은 여기어때 중소형 호텔 숙소 사장님의 객실운영관리를 모바일로도 간편하고 효율적으로 할 수 있는 앱입니다.
‘여기어때’를 이용하시고자 하는 일반 고객분들은 빨간색 배경의 콩이가 있는 ‘여기어때 APP’을 이용해주세요.


◼︎ 홈
오늘의 판매 현황을 볼 수 있는 '오늘 객실현황’ 기능 제공
페이지 이동없이 만실 설정 기능 제공
입실 고객을 미리 확인하여 객실 배정에 도움을 주는 '12시간 내 입실 예정 내역’ 기능 제공
◼︎ 예약캘린더
객실 타입을 추가할 수 있는 기능 제공
객실 타입별 수량/가격 설정 기능 제공
◼︎ 예약내역
날짜별 숙박/대실의 예약 현황 제공
날짜별 숙박/대실의 예약 내역 및 상세내역 제공
◼︎ 리얼리뷰
미답변 리뷰의 빠른 대응을 위한 분류 기능 제공
관심이 필요한 리뷰 분류 및 정보 표시 기능 제공
◼︎ 알림센터
개인화된 푸시 제공 및 설정 기능 제공
푸시를 통해 수신된 알림의 경우 알림센터를 통해 중요도에 따른 확인

서비스 이용 중 불편한 점이 있으셨다면 알려주세요.
- 고객센터 : 1544-4087
- 여기어때 마케팅센터 : https://ad.goodchoice.kr

앱 접근권한 안내
- 기기 및 앱 기록 : 계정정보 찾기 및 사용성 개선 (필수)
- 전화 : 예약 변동사항의 연락, 안심번호로 변환 (선택)

여기어때 사장님 1.0.3 Cập nhật

2019-01-14
여기어때 사장님 - 사장님의 편리한 숙소관리 앱

여기어때 사장님 Tags

Add Tags

By adding tag words that describe for Games&Apps, you're helping to make these Games and Apps be more discoverable by other APKPure users.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Du lịch và Địa phương ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.0.3Yêu cầu cập nhật 여기어때 사장님

Lấy nó trên: Tải 여기어때 사장님 trên Google Play

Yêu cầu: Android 5.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 여기어때 사장님
Xem thêm từ WITH Innovation Corp.
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...