Trang chủ » Ứng dụng » Y tế » 엠디톡
엠디톡 biểu tượng

엠디톡

No.1 비대면진료 재택치료

2.1.2 for Android

MDsquare

This release comes in several variants, See available APKs

Mô tả của 엠디톡

정부가 허용한 비대면 진료 전화 처방. 이제 엠디톡으로 집에서 편하게 전화상담 받고, 처방전을 받아 보세요. 언제 어디서나 의사 선생님과 모바일로 만날 수 있습니다.

[MDtalk 주요기능]

▶ 전화상담 처방 서비스
- 집에서 편하게 의사 선생님과 전화로 상담 받고, 처방전을 받으세요.

▶ 전화처방 병원 정보
- 전화처방이 가능한 병원이 어디인지 바로 찾을 수 있어요.

▶ 건강 상담 서비스 (쪽지/영상)
- 간편하게 부담없이 궁금한 점을 의사 선생님에게 직접 물어보세요.
- 병원 갈 시간이 없을 때, 여행 중 병원 가기가 어려울 때 나만의 주치의를 만나보세요.

▶ 진료과목별 검색
- 가정의학과, 내과, 소아청소년과, 이비인후과, 피부과, 치과, 한방의학과 등 진료과목별로 검색해 보세요.

▶ 1년 365일 24시간 언제든지
- 국내 뿐 아니라 해외에서도 24시간 실시간 예약 상담

▶ 전문성을 겸비한 친절한 의료진 구성
- 진문성과 신뢰를 기반으로 한 친절한 의료진 구성
- 상담 후 평가와 리뷰를 통해 선정되는 베스트 의사/병원

앱 사용 중 문제가 있으면 (cs@mdsqr.com)으로 문의해 주세요.

개발자 연락처
전화번호 : 02-6953-3693

엠디톡 2.1.2 Cập nhật

2022-05-06
간편하고 원활한 비대면 진료를 위한 서비스를 개선하였습니다.

업데이트 내용
1. 서비스 개선
- 로그인 기능 개선
- 건강삼담 기능 개선
2. 기타 성능 개선 및 오류 수정

감사합니다.

엠디톡 Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Y tế ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Gaurav Liladhar

Phiên bản mới nhất: 2.1.2Yêu cầu cập nhật 엠디톡

Available on: Tải 엠디톡 trên Google Play

Yêu cầu: Android 5.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

 
Phiên bản trước
엠디톡 Alternatives
법무부 편리한 공증
법무부 편리한 공증
Tải xuống
VidMate - HD Video Downloader & Live TV
VidMate - HD Video Downloader & Live TV
Tải xuống
Facebook
Facebook
Tải xuống
WhatsApp Messenger
WhatsApp Messenger
Tải xuống
Instagram
Instagram
Tải xuống
Messenger
Messenger
Tải xuống
Google Play Store
Google Play Store
Tải xuống
Google Maps
Google Maps
Tải xuống
TikTok
TikTok
Tải xuống
Chrome: Nhanh và an toàn
Chrome: Nhanh và an toàn
Tải xuống
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...