Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » 아이템 거래소
아이템 거래소 biểu tượng

아이템 거래소

리니지M

1.3.4 for Android

gosari

Mô tả của 아이템 거래소

간단한 로그인으로 리니지M 아이템을 사고 팔아보세요~

1. 아이템 토크 - 지름신이 강림한 여러분의 장비를 사진으로 찍어서 자랑해보세요
2. 사기꾼 - 아이템 거래 전 반드시 참고 하시고 거래하시기 바랍니다.
3. 계정 - 리니지M 계정을 거래하실수 있는 게시판입니다.
4. 무기 - 각종 무기를 팔거나 살수 있는 게시판입니다.
5. 방어구 - 각종 방어구를 팔거나 살수 있는 게시팝니다.
6. 장신구 - 각종 장신구를 사고 팔수 있는 게시판입니다.
7. 마법서 - 각종 마법서를 사고 팔 수 있는 게시판입니다.
8. 잡템 기타 - 각종 잡템 및 기타 아이템을 거래할 수 있는 게시판 입니다.
----
개발자 연락처 :
gosarinet@gmail.com

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Liên lạc ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.3.4Yêu cầu cập nhật 아이템 거래소

Lấy nó trên: Tải 아이템 거래소 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.2+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Xem thêm từ gosari
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...