Trang chủ » Ứng dụng » Giáo dục » 아이엠스쿨
아이엠스쿨 biểu tượng

아이엠스쿨

한국 1위 알림장

4.1.8 for Android

NHN Edu Corp.

Mô tả của 아이엠스쿨

✔ 학교 공지사항, 가정통신문, 급식소식, 학급 알림장 실시간 알림
✔ 학교에서 보낸 설문조사, 동의서 회신 기능
✔ 학부모와 자녀 모두를 위한 맞춤 교육 정보 제공
✔ 비용 걱정 없는 무료 서비스


[아이엠스쿨 주요 기능]

■ 종이 알림장 대신 모바일 알림장으로!
전국 초・중・고등학교 홈페이지가 실시간 연동되어 내 자녀의 학교 소식을 확인할 수 있습니다.

■ 비용 걱정 없는 무료 서비스!
다자녀를 둔 학부모님도, 더 많은 매거진을 보고 싶은 학부모님도 모든 소식을 제한 없이 구독할 수 있습니다.

■ 원하는 소식을 더 빠르게!
구독 중인 많은 소식 중 원하는 학교나 매거진의 소식만 선별해서 볼 수 있어요.

■ 믿을 수 있는 개인 정보 보호!
서비스 이용에 필요한 필수 정보만을 최소한으로 수집하여 사용자에게 불필요한 개인 정보를 입력, 노출하지 않고도 사용이 가능합니다.

■ 필수 허용 권한 : 없음
■ 선택 허용 권한
• 저장공간 : 소식 카드와 게시글의 첨부파일, 이미지 저장 시 사용
• 위치 : '교육시설', '우리동네' 메뉴에서 사용자의 현재 위치 검색 시 사용

선택 허용 권한은 동의하지 않으셔도 해당 기능 이외의 서비스는 이용이 가능하며, 동의 상태는 휴대폰 설정 메뉴에서 언제든지 변경하실 수 있습니다.

주소:경기도 성남시 분당구 판교로 242, C동 701-2호 (삼평동, 판교디지털센터)
연락처 : 1600-2319
사업자등록번호 : 314-86-38490
통신판매업신고 : 제 2015-경기성남-0557호

아이엠스쿨 4.1.8 Cập nhật

2019-10-11
※ 최신 버전을 이용하시면 더 안정적인 아이엠스쿨을 만날 수 있습니다.

- 기타 버그 수정 및 안정화

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Giáo dục ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 4.1.8Yêu cầu cập nhật 아이엠스쿨

Lấy nó trên: Tải 아이엠스쿨 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.4+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 아이엠스쿨
Xem thêm từ NHN Edu Corp.
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...