Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » 아이돌픽 - IDOLPICK (투표, 최애, 아이돌, 덕질)
아이돌픽 - IDOLPICK (투표, 최애, 아이돌, 덕질) biểu tượng

아이돌픽 - IDOLPICK (투표, 최애, 아이돌, 덕질)

1.2.0 for Android

dongA.com

Mô tả của 아이돌픽 - IDOLPICK (투표, 최애, 아이돌, 덕질)

팬이 직접 만드는 아이돌랭킹, 아이돌픽
매주 투표와 다양한 콘텐츠를 즐겨보세요!

● 매주 진행되는 아이돌 투표
- 5개 부문별 위클리투표와 주제별 스페셜투표
- 출석/무료/스타픽 충전소를 통해 모은 픽으로 투표하세요!

● 최애 광고
- 투표를 통해 온오프라인에서 내 아이돌 서포트를!
- 우승한 아이돌의 영상이 초대형 전광판에!

● 포털에서 만나는 내 아이돌
- 국내 주요 포털에 매주 최다 득점한 아이돌의 연예기사가!

● 최애 설정으로 내 아이돌 한눈에 보기
- 앱 켜고 바로 내 최애에게 달려가기
- 내 최애가 속해있는 투표를 바로 확인
- 오늘의 최애설정 팬 1등이 메인에!

● 빠르고 간편한 투표인증
- 오늘 투표한 내역은 오늘 인증한다!
- 인증서를 갤러리에 저장하고, 트위터도 업로드 해보세요!

● 이달의 열심팬은 나야나
- 최애에게 가장 열심히 투표한 사람은 누구?

------------------
아이돌픽 앱 사용 시 필요한 접근권한은 다음과 같습니다.
○ 선택적 권한 안내
- 카메라: 프로필사진, 댓글 이미지 등록 시 사진 촬영에 사용됩니다.
- 사진 라이브러리 : 프로필사진, 댓글 이미지 등 파일첨부에 사용됩니다.
- 알림 : 서비스에 대한 마케팅 알림에 사용됩니다.

○ 문의메일 : idolpick@donga.com
----
개발자 연락처 :
서울시 서대문구 충정로 29, 7층 (02-360-0400)

아이돌픽 - IDOLPICK (투표, 최애, 아이돌, 덕질) 1.2.0 Cập nhật

2020-04-13
무료충전소 종류가 업데이트 되었어요. 새로 추가된 [쇼핑하고 스타픽 무료충전] 을 만나보세요!

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Giải trí ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.2.0Yêu cầu cập nhật 아이돌픽 - IDOLPICK (투표, 최애, 아이돌, 덕질)

Lấy nó trên: Tải 아이돌픽 - IDOLPICK (투표, 최애, 아이돌, 덕질) trên Google Play

Yêu cầu: Android 5.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 아이돌픽 - IDOLPICK (투표, 최애, 아이돌, 덕질)
Xem thêm từ dongA.com
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...