Trang chủ » Trò chơi » Chiến thuật » 신삼국지 모바일
신삼국지 모바일 biểu tượng

신삼국지 모바일

코에이 테크모 인증

1.9.0 for Android

AligamesKR

Mô tả của 신삼국지 모바일

◈ ◈ 제작 후기 ◈ ◈
코에이 테크모 삼국지 시리즈 게임은 1985년 런칭부터 즉시 호평을 자아냈고
국내에서도 두터운 팬층을 보유하고 있다.
은 의 정품 권한 인증을 받아
개편한 3D 모바일 멀티 전략 시뮬레이션이다.
게임은 본연의 IP의 특점을 보류하고 RPG 컨텐츠를 도입함으로
유저들한테 더 신선하고 참신한 체험감을 느낄 수 있다.


◈ ◈ 게임특징 ◈ ◈
※ 코에이 정품 권한 인증
정품 권한 인증!
삼국지 시리즈 프로듀서 키타미 켄의 전반 기획!

※ 원작을 향한 경의, 본연의 체험
삼국지 시리즈 고전 음화, 고전 무장, 고전 PK설정 등을 보류.
조작의 간략화를 진행하여 원작의 대입감은 보류하고 전투 원소는 풍부해졌다!

※ 막강한 전투 표현
동유형 제품 중 최강의 전투 표현!
무장 스킬, 군사 스킬, 각종 군계 설정, 병종 억제 등, 책략성과 지미를 대폭 증가하였다.

※ 만인 동서버 중원 통일을 위하여
공성전 -> 군단전 -> 세계대전.
제일 복잡한 중원 판도에서 펼쳐지는 세계 대전!


◈ ◈ 공식 커뮤니티 ◈ ◈
※ 이메일: cs_kr@bbgameonline.com
※ 공식카페: http://cafe.naver.com/sam2018
※ 페이스북: https://www.facebook.com/sangokushiM/
공식적인 이벤트 진행 및 안내는 공식 카페를 통해 확인하실 수 있습니다.


◈ 접근권한 안내 ◈
게임 이용을 위해 접근 권한을 허용해주세요.
※ 저장공간
게임 데이터 저장을 위해 필요합니다.
※ 기기 정보(사진, 미디어, 파일 포함)
게스트 로그인 및 게임 최적화를 위해 필요합니다.
※ 마이크
음성 채팅 및 카페 동영상 녹화 이용을 위해 필요합니다.

신삼국지 모바일 1.9.0 Cập nhật

2019-05-16
신삼국지 모바일 1주년 특집
** 1.9버전 업데이트 **
1. 신규 무장전 시스템
2. 신규 무기개조 시스템
3. 신규 적색 무장
4. 기타 최적화
5. 1주년 이벤트 오픈

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Chiến thuật TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.9.0Yêu cầu cập nhật 신삼국지 모바일

Lấy nó trên: Tải 신삼국지 모바일 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

 
Phiên bản trước
Tương tự với 신삼국지 모바일
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...