Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » 스타플레이 : STARPLAY - KPOP 아이돌 콘텐츠 THE SHOW 더쇼 순위투표
스타플레이 : STARPLAY - KPOP 아이돌 콘텐츠 THE SHOW 더쇼 순위투표 biểu tượng

스타플레이 : STARPLAY - KPOP 아이돌 콘텐츠 THE SHOW 더쇼 순위투표

2.4 for Android

STARPLAY INC

Mô tả của 스타플레이 : STARPLAY - KPOP 아이돌 콘텐츠 THE SHOW 더쇼 순위투표

K-POP 아이돌 팬덤은 이제 스타플레이에서 즐긴다!

팬들이 직접 자신이 좋아하는 스타를 다양한 방식으로 홍보하고, 자신이 좋아하는 스타의 특별한 콘텐츠를 볼 수 있는 종합 미디어 아이돌 팬덤 플랫폼입니다.

- 오직 스타플레이에서만 즐길 수 있는 독점 스타 콘텐츠 제공
- SBS-MTV The Show(더쇼) 순위 투표 집계 반영
- 그룹 별 / 멤버 별 투표를 통한 파격적인 리워드
- 팬들이 서로 콘텐츠를 공유하고 소통할 수 있는 커뮤니티 제공

본 서비스는 주식회사 STARPLAY INC가 제공하는 서비스입니다.
----
개발자 연락처 :
070-7773-5773

스타플레이 : STARPLAY - KPOP 아이돌 콘텐츠 THE SHOW 더쇼 순위투표 2.4 Cập nhật

2020-05-19
- Tapjoy SDK 업데이트
- Media player optimization
- AndroidX library 적용

스타플레이 : STARPLAY - KPOP 아이돌 콘텐츠 THE SHOW 더쇼 순위투표 Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Giải trí ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 2.4Yêu cầu cập nhật 스타플레이 : STARPLAY - KPOP 아이돌 콘텐츠 THE SHOW 더쇼 순위투표

Lấy nó trên: Tải 스타플레이 : STARPLAY - KPOP 아이돌 콘텐츠 THE SHOW 더쇼 순위투표 trên Google Play

Yêu cầu: Android 5.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 스타플레이 : STARPLAY - KPOP 아이돌 콘텐츠 THE SHOW 더쇼 순위투표
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...