Trang chủ » Trò chơi » Nhập vai » 삼국최강호
삼국최강호 biểu tượng

삼국최강호

1.0.25 for Android

NetEase Games

Mô tả của 삼국최강호

최고의 강호 스토리! 최강의 삼국지 영웅들!

과금없이 즐기는 최고의 MMO 삼국지 무협 게임!

강호에서 최강의 삼국지 영웅들과 만나보세요!

지금 색다른 삼국지의 무협 세계로 오세요!

매일 매일 쉴새없이 진행되는 이벤트와 쾌적한 진행을 위한 대량의 원보 지급!

보다 게임을 생동감 있게 즐길 수 있는 선명한 3D화질, VIP시스템이 없는 공정한 경쟁 그리고 자유로운 거래 시스템! 속마음을 터놓을 수 있는 친구를 사귀고, 각양각색의 생활 스킬을 체험하세요. 적을 무찌를 수 있는 알맞은 진형을 배치하고 화려한 탈것에 올라 전투에 참여해 보세요.

삼국지 시대로 돌아가, 영웅을 호령하고 천하를 다스리세요! 삼국최강호 당신을 삼국 시대로 소환합니다.

게임 특색:

======== 개성이 넘치는 직업 ========

6개의 직업, 파군, 와룡, 선종, 무령, 신우, 유명을 조합해 폭발적인 전투력을 뽐내세요! 화려한 그래픽과 손가락을 자극하는 타격감! 나만의 스토리를 통해 동한 말, 군웅들의 궐기와 수많은 영웅이 존재하는 난세를 직접 체험해 보세요!

======== 가장 전략적인 전투 ========

특색 있는 기마 전투 시스템! 화려한 탈것을 몰며 영웅이 되어 전장을 누비세요!
전장의 다양한 요소를 이용해 전세를 장악할 수 있습니다.
완벽한 전략으로 생동감 있는 전투를 즐겨 보세요!

======== 자유로운 게임 내 거래 시스템========

다양한 생활 제작 스킬, 높은 자유도의 거래 시스템 등 보다 현실감 있는 세계를 생생하게 체험할 수 있습니다.

======== 결혼&의형제 시스템 ========

3가지의 결혼식 맵과 꽃가마 퍼레이드! 모두와 잊지 못할 추억을 남길 수 있습니다.
연인, 벗, 형제, 그대와 만난 것은 가장 큰 행운입니다!
여러 영웅들과 세력을 이뤄 태평성세의 세상을 만드세요!

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Nhập vai TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Uploaded by: Kevin Ulises Cruz

Phiên bản mới nhất: 1.0.25Yêu cầu cập nhật 삼국최강호

Available on: Tải 삼국최강호 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 삼국최강호
Xem thêm từ NetEase Games
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...