Trang chủ » Trò chơi » Mô phỏng » 삼국지K:신규서버오픈
삼국지K:신규서버오픈 biểu tượng

삼국지K:신규서버오픈

3.4.7.6 for Android

(주)채플린게임

Mô tả của 삼국지K:신규서버오픈

세상에 없던 단 하나의 MMOSLG!
"三國志K : KING MAKER"

◈ 전세계 20개국 흥행, 게임성 검증◈
삼국지 특유의 재미요소 총집약!
모바일로 즐길 수 있는 한계 도전!

◈ 4개국으로 시작하는 3국지!◈
세계최초! 삼국지 고유의 재미를 4국으로 향유!
최대 4개국 동시 전투 가능
◈완벽한 무장 콘텐츠,키우는 재미 UP! ◈
무장 육성,활용의 재미 절정에 이르다!
잘키운 무장 1명도 국가에 큰 기여를!


◈ 전략의 완성!활성화된 게임내 커뮤니티◈
쉽고 편한 채팅시스템!
커뮤니케이션 활성화지수 최고!
직관적인 맵 뷰와 편한 채팅으로 다양한 전략 구사 가능!

◈ 초보자 지원 프로젝트! 누구나 즉시 정착 ◈
초반성장에 걸림돌이 없다!
북유럽 급 최강 혜택!

◈ 황제의 국호변경,색다른 재미-윤회와 서버통합◈
황제 유저가 주도하여 국호를 결정 가능!
정기적인 윤회진입과 서버통합을 통해 새로운 게임분위기!

☞ 삼국지K : KING MAKER 공식카페 : https://cafe.naver.com/samkingmaker


===== 이용약관 및 권한에 대한 안내 =====
삼국지K 앱의 정상적인 실행을 위하여 설치 시 다음과 같은 권한을 수집하고 있습니다.


[필수 접근 권한]
Android 6.0 이상 사용자의 게임 이용을 위해서는 다음 접근 권한을 필요로 합니다. 권한 거부 시 게임을 이용하실 수 없음을 안내 드립니다.

- READ_EXTERNAL_STORAGE : 게임의 각종 설정과 캐시 불러오기를 위해 필요
- RECORD_AUDIO : 게임 내 음성채팅 기능 사용을 위해 필요
- GET_ACCOUNTS : 게임 접속 시 로그인 연동을 위해 필요
(전화번호를 수집하거나, 전화를 걸지 않습니다)

[선택적 접근 권한]
- 전화걸기 및 관리 :
이 권한은 해당 기기의 식별번호를 확인하기 위해 사용되는 권한입니다.
개인정보는 수집하거나 사용하지 않습니다.

[접근권한 철회방법]
- 운영체제 6.0 이상 : 설정 > 어플리케이션 관리자 > 앱 선택 > 권한 > 접근권한 철회 가능
- 운영체제 6.0 미만 : 운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나 앱을 삭제

===== 이용약관 및 개인 정보 처리 방침 =====

[이용약관]
- 삼국지K의 이용약관에 대한 안내입니다.
- LINK : http://www.chaplingame.co.kr/info/info.html

[개인정보처리방침]
- 개인 정보 처리 방침에 대한 안내입니다.
- LINK : http://www.chaplingame.co.kr/info/private.html
----
개발자 연락처 :
서울시 구로구 디지털로33길 11, 에이스테크노타워 8차 501호
(주)채플린게임
070-4644-5906

삼국지K:신규서버오픈 Tags

Add Tags

By adding tag words that describe for Games&Apps, you're helping to make these Games and Apps be more discoverable by other APKPure users.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Mô phỏng TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 3.4.7.6Yêu cầu cập nhật 삼국지K:신규서버오픈

Lấy nó trên: Tải 삼국지K:신규서버오픈 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.2+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 삼국지K:신규서버오픈
Xem thêm từ (주)채플린게임
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...