Trang chủ » Trò chơi » Nhập vai » 사신
사신 biểu tượng

사신

0.0.16.0 for Android

(주)위더스게임

Mô tả của 사신

4년여간의 순수 한국 기술로 개발!
한국형 정통 MMORPG의 새로운 계보를 잇다!
그동안 볼 수 없었던 고퀄리티 한국형 동양판타지의 시작!
사신 : 세상을 지키는 신들의 이야기!

[공식카페]
https://cafe.naver.com/orientalgodsm

[화려한 액션]
- 섬세한 배경과 화려한 이펙트! 호쾌한 전투애니메이션!
- 스킬 게이지에 따른 특별한 스킬 모션!

[예측할 수 없는 보스 레이드]
- 보스마다 다른 특성! 트랩과 다양한 공략으로 각 보스에 맞는 공략

[끝이없는 콘텐츠]
- 싱글 : 성장의 던전 , 요일던전 , 무한던전 , 기억의 파편 , 무투전
- 멀티 : 대난투전 , 점령전(공성전)

[자유로운 거래 시스템]
- 경매장을 이용한 거래 및 "비밀번호"를 이용한 개인 거래

[무한한 성장요소]
- 장비 강화 및 승급, 몬스터 도감 등 끝이 없는 성장의 길!


혼란의 빠진 세계

타락한 찬탈자는 신의 권좌를 노리고 반란을 일으켰다.
세계를 나누는 경계가 무너지면서 온갖 악이 창궐하고,
찬탈자를 따르는 군대 앞에 죄 없는 희생자들의 시체가 쌓였다.
모든 운명은 불을 향해 날아드는 벌레처럼 삶을 태웠다.

세상을 손에 넣으려는 자,
더 나은 것을 누리려는 자,
유구한 진리를 추구하는 자…….

살아남은 자는 이 혼란 속에 자신의 길을 새겨야 한다.
----
개발자 연락처 :
god@withusgame.com

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Nhập vai TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Uploaded by: Kennedy Lima

Phiên bản mới nhất: 0.0.16.0Yêu cầu cập nhật 사신

Available on: Tải 사신 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.3+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Xem thêm từ (주)위더스게임
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...