Trang chủ » Trò chơi » Nhập vai » 별이되어라!
별이되어라! biểu tượng

별이되어라!

7.8.8 for Android

GAMEVIL

Mô tả của 별이되어라!

세컨드임팩트의 회랑
▶ 강력한 힘을 얻을 수 있다고 알려진 전설 속 시험의 방.
▶ 그 곳에서 겪을 시험을 대비하기 위해 세컨드임팩트의 회랑이 등장합니다.
▶ 회랑은 세컨드임팩트 영웅 강림을 위해 시너지 영웅을 쉽게 강화할 수 있는 기회를 제공합니다.
▶ 이 회랑을 통해 시너지 영웅들의 인피니티 카드를 보다 편하게 획득해보세요.

★ ★ ★ ★ ★ 게임 소개 ★ ★ ★ ★ ★

1. "빛, 어둠 그리고 불꽃" 세컨드임팩트!
2. 선택받은 세력의 영웅들이 펼치는 강력한 PVE전투! 오디세이 공격대!
3. 지금까지 경험해보지 못한 역대급 보상의 신화! 보상 대파티!
4. 어느 모험에 있더라도 계속되는 성장! 도전자 던전!
5. 특별한 아이템을 획득할 수 있는 절호의 기회! 미궁 탐험대!
6. 다양한 전략으로 승부하는 짜릿한! 아레나!

별이되어라! 공식 카페
http://cafe.naver.com/dragonblaze

HIVE 고객 센터
https://customer.withhive.com/ask

*스마트폰 앱 접근권한 안내
▶ 앱 이용 시 별도의 접근 권한을 요청하지 않습니다.

* 본 게임의 일부 아이템은 구매가 필요하며, 종류에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
----
개발자 연락처 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 A동 3층
02-1588-4263

사업자 등록번호:119-81-34778
통신판매업신고번호:제 2019-서울금천-0855호
통신판매업신고기관:서울특별시 금천구청

별이되어라! 7.8.8 Cập nhật

2021-04-08
- 버그 수정
- 편의성 개선

별이되어라! Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Nhập vai TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Uploaded by: Nikola Stamatović

Phiên bản mới nhất: 7.8.8Yêu cầu cập nhật 별이되어라!

Available on: Tải 별이되어라! trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 별이되어라!
Xem thêm từ GAMEVIL
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...