Trang chủ » Trò chơi » Nhập vai » 별이되어라!
별이되어라! biểu tượng

별이되어라!

7.3.9 for Android

GAMEVIL

Mô tả của 별이되어라!

6주년 기념 6가지 이벤트가 팡팡팡! 20일간 6주년 파티에 참여하여 쏟아지는 보상을 놓치지마세요!
이벤트 페이지 : https://event.withhive.com/ci/dragonblaze/pre_6th
※ 이벤트 별 기간이 다르니 잘 확인하고, 이벤트 참여에 불이익이 없도록 주의해주세요.
※ 기타 이벤트 관련 자세한 사항은 카페 공지를 확인해주세요.

감동적인 시나리오 & 유니크한 그래픽
글로벌 1,200만명이 선택한 RPG! 별이되어라!

EVERYDAY 즐기는 컨텐츠!
☞매일 바뀌는 월드보스와 10vs10 대규모 아레나
EVERYWEEK 꿀혜자 이벤트!
☞ 매주 진행되는 다양한 이벤트!
EVERYMONTH 새로운 업데이트!
☞ 매월 업데이트 되는 다양한 캐릭터!

★ ★ ★ ★ ★ 게임 특징 ★ ★ ★ ★ ★

1. 2D로 만들어진 개성넘치는 수 백 명의 최상위 퀄리티의 캐릭터
2. 화려하고 타격감 넘치는 전투
3. 매일 매주 매월 바뀌는 다양한 컨텐츠와 신선한 이벤트
4. 핸즈 오프 모드를 사용하면 게임을 꺼도 끝없는 성장 가능

별이되어라! 공식 카페
http://cafe.naver.com/dragonblaze

*스마트폰 앱 접근권한 안내
▶ 앱 이용 시 별도의 접근 권한을 요청하지 않습니다.

* 본 게임의 일부 아이템은 구매가 필요하며, 종류에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
----
개발자 연락처 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 A동 3층
02-1588-4263

사업자 등록번호:119-81-34778
통신판매업신고번호:제 2019-서울금천-0855호
통신판매업신고기관:서울특별시 금천구청

별이되어라! 7.3.9 Cập nhật

2020-02-13
- 신규 컨텐츠 추가
- 신규 퍼스트 임팩트 2인 추가
- 6주년 기념 이벤트

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Nhập vai TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 7.3.9Yêu cầu cập nhật 별이되어라!

Lấy nó trên: Tải 별이되어라! trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 별이되어라!
Xem thêm từ GAMEVIL
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...