Trang chủ » Nhập vai » 리니지2 레볼루션 » 0.62.12
리니지2 레볼루션 biểu tượng

리니지2 레볼루션

V0.62.12

Có gì mới

신규 시공의 균열 던전 추가, 기타 버그 사항 수정 및 개선 사항 적용
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
리니지2 레볼루션 0.62.12 (241)

Cập nhật vào: 2019-08-01

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 52efb0d67434483ace254a63a000070a583e9b9a 리니지2 레볼루션 0.62.12(241) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 56f96da3083b4229044a0eb6a6255f5926db8c8a

Dung lượng tệp: 92.7 MB

Tải về

2019-08-01
arm64-v8a
Android 4.4+
nodpi
리니지2 레볼루션 0.62.12 (240)

Cập nhật vào: 2019-08-01

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 52efb0d67434483ace254a63a000070a583e9b9a 리니지2 레볼루션 0.62.12(240) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: b05debd6e05fff3e02c0116bc038e04ee550b018

Dung lượng tệp: 89.1 MB

Tải về

2019-08-01
armeabi-v7a
Android 4.4+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...