Trang chủ » Ứng dụng » Doanh nghiệp » 롯데홈쇼핑 SCM
롯데홈쇼핑 SCM biểu tượng

롯데홈쇼핑 SCM

1.0.3 for Android

Lotte Homeshopping

Mô tả của 롯데홈쇼핑 SCM

SCM앱은 롯데홈쇼핑 파트너사를 위한 전용 앱입니다.
어디서나 빠르고 간편하게 롯데홈쇼핑 SCM을 이용해보세요.

■ 주요 기능
1. 주문/취소/반품 현황 확인 : 원하는 기간의 주문접수/미출고/재고부족/반품접수/발송불가/품절 현황을 확인할 수 있습니다.
2. 공지사항: SCM 주요 공지 내용을 확인 할 수 있습니다.
3. 고객 VOC 답변등록 : 고객 VOC 문의에 대한 답변을 등록할 수 있습니다.
4. 상품가격승인 : MD가 요청한 상품에 대해 가격변경 승인할 수 있습니다.
5. 입고예약 : 물류센터 입고상품의 입고검사 시간을 예약하고, 예약내용을 확인할 수 있습니다.
6. 편성확인/공급계획 : 방송 전, 공급계획 일정 및 수량을 등록할 수 있습니다.
7. 입고요청등록 : 추가 입고 시, 입고요청 할 수 있습니다.
8. 판매가능수량 변경 : 상품의 판매가능수량을 변경할 수 있습니다.
9. 계약서(약정서,특약서) 조회/정보 : 계약서를 열람하거나 서명 및 반려 처리가 가능합니다
10. 계좌등록/변경요청 : 정산 전용 계좌를 신규 등록하거나 변경 및 취소할 수 있습니다.
**그 외 기능은 앱 설치 후 서비스 이용 시 확인 부탁드립니다.

롯데홈쇼핑 SCM 1.0.3 Cập nhật

2019-06-29
[Ver 1.0.3 업데이트 상세]
새로워진 롯데홈쇼핑 모바일 SCM!
- 사용성 개선을 위해 메인 화면 및 일부 UI를 재구성 했습니다.
- PC에서만 업무 처리가 가능했던 계약서 관리, 부자재 요청 등의 메뉴들을 모바일에서 이용하실 수 있습니다.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Doanh nghiệp ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.0.3Yêu cầu cập nhật 롯데홈쇼핑 SCM

Lấy nó trên: Tải 롯데홈쇼핑 SCM trên Google Play

Yêu cầu: Android 5.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Xem thêm từ Lotte Homeshopping
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...