Trang chủ » Mua sắm » 롯데홈쇼핑 » 3.1.5
롯데홈쇼핑 biểu tượng

롯데홈쇼핑

V3.1.5

Có gì mới

즐거운 쇼핑의 시작,
롯데홈쇼핑이 보다 나은 고객 서비스를 위해 업데이트 했습니다.

[Ver. 3.1.5 업데이트 상세]
- ONE TV 매장이 신설되었습니다.
- 사용성 개선을 통해 안정된 서비스를 이용하실 수 있습니다.

언제나 최선을 다하는 롯데홈쇼핑이 되겠습니다.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
롯데홈쇼핑 3.1.5 (260)

Cập nhật vào: 2019-07-17

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 824195ab02fea123f7ce566354f5bf0db359ece2 롯데홈쇼핑 3.1.5(260) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a,armeabi,armeabi-v7a,mips,mips64,x86,x86_64

Tệp SHA1: bdad076a3e3597a5e1ab588d5b89b25bd3a2b81e

Dung lượng tệp: 43.7 MB

Tải về

2019-07-17
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
mips
mips64
x86
x86_64
Android 4.4+
120-640dpi
롯데홈쇼핑 3.1.5 (259)

Cập nhật vào: 2019-07-01

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 824195ab02fea123f7ce566354f5bf0db359ece2 롯데홈쇼핑 3.1.5(259) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a,armeabi,armeabi-v7a,mips,mips64,x86,x86_64

Tệp SHA1: 59b974ec21e4c8dabe2833a83f902827709f826e

Dung lượng tệp: 43.6 MB

Tải về

2019-07-01
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
mips
mips64
x86
x86_64
Android 4.4+
120-640dpi
롯데홈쇼핑 3.1.5 (257)

Cập nhật vào: 2019-06-27

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 824195ab02fea123f7ce566354f5bf0db359ece2 롯데홈쇼핑 3.1.5(257) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a,armeabi,armeabi-v7a,mips,mips64,x86,x86_64

Tệp SHA1: e02b04eecfdb46a57121ecd98f6dc39de1c61804

Dung lượng tệp: 43.6 MB

Tải về

2019-06-27
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
mips
mips64
x86
x86_64
Android 4.4+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...