Trang chủ » Mua sắm » 롯데홈쇼핑 » 3.1.3
롯데홈쇼핑 biểu tượng

롯데홈쇼핑

V3.1.3

Có gì mới

즐거운 쇼핑의 시작,
롯데홈쇼핑이 보다 나은 고객 서비스를 위해 업데이트 했습니다.

[Ver. 3.1.3 업데이트 상세]
- 스마트 아이(카메라 검색) 기능이 향상 되었습니다.
- 사용성 개선을 통해 안정된 서비스를 이용하실 수 있습니다.

언제나 최선을 다하는 롯데홈쇼핑이 되겠습니다.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
롯데홈쇼핑 3.1.3 (251)

Cập nhật vào: 2019-05-10

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 824195ab02fea123f7ce566354f5bf0db359ece2 롯데홈쇼핑 3.1.3(251) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a,armeabi,armeabi-v7a,mips,mips64,x86,x86_64

Tệp SHA1: 392b879a63da3dd6ed18bf236254fa9f6806dd76

Dung lượng tệp: 45.2 MB

Tải về

2019-05-10
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
mips
mips64
x86
x86_64
Android 4.4+
120-640dpi
롯데홈쇼핑 3.1.3 (250)

Cập nhật vào: 2019-04-24

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 824195ab02fea123f7ce566354f5bf0db359ece2 롯데홈쇼핑 3.1.3(250) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a,armeabi,armeabi-v7a,mips,mips64,x86,x86_64

Tệp SHA1: 88d9a3b08c5b53de274d2905f6b210395df11cf6

Dung lượng tệp: 45.2 MB

Tải về

2019-04-24
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
mips
mips64
x86
x86_64
Android 4.4+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...