Trang chủ » Trò chơi » Chiến thuật » 라이즈 오브 킹덤즈
라이즈 오브 킹덤즈 biểu tượng

라이즈 오브 킹덤즈

1.0.23.20 for Android

Lilith Games

Mô tả của 라이즈 오브 킹덤즈

■ 자유도 높은 전략 플레이
적을 우회하여 포위하는 섬멸 진형, 지형을 이용한 매복, 위기에 봉착한 아군 지원 등 「라이즈 오브 킹덤즈」에서는 자유도 높은 컨트롤로 전쟁의 양상을 한 번에 뒤엎을 수 있는 다양한 전략을 구사할 수 있습니다.
위대한 전쟁 속에서 “전 세계를 정복”한 지도자는 아직 없습니다!
공성전, 약탈, 야전, 대규모 원정 그리고 동맹을 활용해 전 세계 문명을 정복하세요!

■ 플레이어를 보좌하는 위대한 사령관
세계 각국의 전설적인 영웅들이 「라이즈 오브 킹덤즈」에 사령관으로 등장!
을지문덕, 조조, 잔 다르크, 시저 등 각국 역사에서 칭송받는 위대한 영웅들이 당신의 부름을 기다리고 있습니다. 역사적 사실을 바탕으로 한 디자인과 내레이션, 스킬 구현으로 역사 속의 영웅들을 보다 생생하게 느낄 수 있습니다!
영웅이 기적을 만드는가? 아니면 기적이 영웅을 만드는가?
이 모든 것은 당신의 명령에 달렸습니다!

■ 광활한 대륙이 내 손안에
간단한 조작만으로 지역 탐색, 도시 정찰, 주변 정세 파악까지! 이 모든 것이 손쉽게 가능합니다. 비교할 수 없는 광활한 대륙을 탐험하는 긴장과 설렘을 느껴보세요!

■ 도시 그리고 문명
문명은 번영한 도시부터 시작됩니다. 「라이즈 오브 킹덤즈」에서는 플레이어가 자유롭게 도시를 기획하고 건설할 수 있습니다. 각 문명의 독창적인 건물 속을 배회하는 사람들 그리고 화려한 야경.. 역동적이고 아름다운 도시로부터 문명이 시작됩니다.

■ 전략의 아카데미 “원정”
처음이라 지휘가 어려우신가요? 걱정하지 마세요!
다양한 전략, 전술을 체험할 수 있는 70여 개의 흥미진진한 스테이지 “원정”이 당신을 기다리고 있습니다.
각 지휘관 특성에 맞는 부대 구성과 이동 거리 등을 계산하여 적 부대를 격파하면 풍부한 보상을 얻을 수 있습니다!

[공식 커뮤니티]
네이버 카페 : http://cafe.naver.com/riseofkingdoms
「라이즈 오브 킹덤즈」의 최신 정보를 공식 커뮤니티에서 확인해보세요!

■ 스마트폰 애플리케이션 접근권한 안내
애플리케이션 이용 시 아래와 같은 서비스를 제공하기 위해 접근 권한을 요청하고 있습니다.

[선택적 접근권한]
사진/미디어/파일 저장 : 게임 내의 고객센터, 프로필 설정, 실시간 채팅 기능 및 음성 채팅 기능 이용 시 사용
마이크 : 게임 내의 실시간 음성 채팅 기능 이용 시 사용
카메라 : 게임 내의 프로필 설정, 실시간 채팅 기능 이용 시 사용
※ 선택적 접근권한의 허용에는 동의하지 않아도 서비스의 이용이 가능합니다.

[접근권한 철회 방법]
▶ 안드로이드 6.0 이상: 설정 > 애플리케이션 > 권한 > 권한 목록 > 접근권한 철회 설정
▶ 안드로이드 6.0 미만: 운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나 애플리케이션을 삭제
※ 안드로이드 6.0 미만 버전을 사용하시는 경우에는 선택적 접근권한을 개별적으로 설정하실 수 없어 6.0 이상의 버전으로 업데이트하는 것을 권장 드립니다.

라이즈 오브 킹덤즈 1.0.23.20 Cập nhật

2019-09-05
1. 장비 시스템 전격 오픈!
2. 오시리스 리그 방송 시스템 테스트 오픈!
3. 실크로드 무역 최적화
4. 그림자 부대 최적화

라이즈 오브 킹덤즈 Tags

Add Tags

By adding tag words that describe for Games&Apps, you're helping to make these Games and Apps be more discoverable by other APKPure users.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Chiến thuật TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.0.23.20Yêu cầu cập nhật 라이즈 오브 킹덤즈

Lấy nó trên: Tải 라이즈 오브 킹덤즈 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 라이즈 오브 킹덤즈
Xem thêm từ Lilith Games
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...