Giới thiệu về 드래곤프로젝트

Tiếng Việt

"Japanese version of Monster Hunting RPG! Dragon project!"

"광활한 필드를 누비며 친구와 함께 공략하여 몬스터를 토벌하라!"
"똑같은 무기방어구는 거부한다! 1000여종의 나만의 무기 방어구를 제작하라!"

■게임 특징
・ 1000여종의 방대한 장비 제작 가능!
・ 21종 극강의 대형 레이드 몬스터 출현!
・ 48가지의 다양하고 화려한 스킬 체험!
・ 다이나믹한 실시간 4인 파티 체제로 몬스터 공략!
・ 상황에 따라 자유롭게 원하는 무기로 즉시 체인지

▶ 공식카페 - http://cafe.naver.com/lgdpk

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.4

Last updated on Aug 17, 2017

버그 수정
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật 드래곤프로젝트 1.0.4

cập nhật trên

Aug 16, 2017

Được tải lên bởi

Dhanush Chandu

Yêu cầu Android

Android 4.1+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...