Trang chủ » Ứng dụng » Giáo dục » 도깨비 전화
도깨비 전화 biểu tượng

도깨비 전화

1.2.4 for Android

MEDIA ACTIVE.INC

Mô tả của 도깨비 전화

시리즈 누계 1,000만 다운로드 돌파!
곤란할 땐 도깨비에게 부탁해봐?! 육아에 지친 어머니들을 위한 육아 서포트 어플!

"말을 듣지 않을 때", "칭찬을 해주고 싶을 때", 부모와 아이 사이의 커뮤니케이션을 원활하게 해주는 든든한 어플 등장!
"도깨비 전화"를 사용하면? 도깨비가 전화를 걸어 말을 잘 듣도록 해주고, 귀여운 요정이 칭찬을 해주어 아이의 좋은 행동을 유도합니다.

"사용법"
1. 여러가지 시추에이션 중에서 상황과 아이의 성향에 적합한 것을 선택합니다.
2. 캐릭터가 전화를 걸어옵니다.
3. 시추에이션 착신 화면은 조금 무서운 일러스트가 표시됩니다. 이 시점에서 말을 잘 듣는다면 "거절" 버튼은 눌러주세요.
4. 그대로 재생하고 싶은 경우에는 "응답" 버튼을 누르시고, 재생되는 애니메이션을 자녀분에게 차분히 들려주세요.

"특징"
・육아에 흔히 있는 여러가지 상황에 대응
・실제 전화로 착각할 정도의 리얼한 착신・통화 화면
・적당한 공포감을 추구한 설득력 있는 일러스트
・생생한 성우의 연기력

곤란할 때에는 물론 아이와의 커뮤니케이션에도 활용해 보세요!

도깨비 전화 1.2.4 Cập nhật

2019-12-18
버그수정

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Giáo dục ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.2.4Yêu cầu cập nhật 도깨비 전화

Lấy nó trên: Tải 도깨비 전화 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 도깨비 전화
Xem thêm từ MEDIA ACTIVE.INC
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...