Trang chủ » Trò chơi » Thể thao » 더 스파이크
더 스파이크 biểu tượng

더 스파이크

1.1.1 for Android

DAERISOFT

Mô tả của 더 스파이크

게임의 난이도가 조금 어려울수도 있습니다.
연습을 조금 하시면 더 쉽게 적응하실 수 있습니다.

아직은 버그가 계속 발생하고 있습니다.
최대한 빠르게 작업 진행중이오니 조금만 기다려주세요.

■■■■■게임 소개■■■■■

배구를 사랑하는 고등학생 개발자의 배구게임!!!!
오락실풍의 레트로 그래픽!!!!
우리 스파이크 서브 한번 넣어보고 말해요.

Home page
https://goo.gl/wDvnvn
https://www.facebook.com/daerisoft
https://twitter.com/daerisoft

■■■■■게임 특징■■■■■

■ 고등학생 인디개발팀의 배구 스포츠 게임 출시!
-계속해서 업데이트될 컨텐츠들을 기대해주세요!

■ 유저분들과 제작과정을 소통하면서 만들어나간 소통의 게임!
-많은 분들의 응원덕에 이렇게 출시까지 할수 있었어요!

■ 스파이크소리에 저절로 스트레스 해소까지!
-공부하다 일하다 쌓인 스트레스가 전부 해소되었어요!

■ 너무나 액티브한 효과음들에 저절로 운동이 되는 게임!
-체육관의 운동화 소리에 저절로 운동이 되는것 같아요!

■ 국내 인디게임의 미래를 보여주는 게임!
-고등학생들의 개발실력이 이정도까지 올라왔어요!

배구를 사랑하는 사람들이 만든 "더 스파이크"
나만의 선수를 키워서 스토리 클리어에 도전하자!
배구는 센터의 공격수도 중요하지만 세터의 능력이 게임을 지배한다!

유저님들이 남겨주시는 소중한 리뷰는 개발사에게 큰 힘이 됩니다^^

■ 접근 권한 안내
[필수 접근 권한]
- 저장용량 : 기기에 저장공간이 부족할 경우 SD카드에 게임데이터를 저장하기위해 사용합니다.

공략및 패치노트 : http://cafe.naver.com/thespike
이용약관 : https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/daerisoft/terms_kr.html
----
개발자 연락처 :
#1013,244, Beotkkot-ro, Geumcheon-gu, Seoul
TEL:+82-70-4134-8986
사업자등록번호:220-88-01770
통신판매업신고번호:제2011-서울금천-0005호(금천구청)

더 스파이크 1.1.1 Cập nhật

2019-12-04
1. 바다 스토리 추가
2. 바다 스토리에서 획득한 진주로 아이템을 구매할 수 있는 이벤트 상점 추가
3. 신규 선수/의상 추가
4. 옷장에서 소지 중인 아이템만 표시 기능 추가
5. 체력 밸런스 조정
6. 조작 모드 명칭 변경
캐주얼 스타일 → 자동 조작 모드
노멀 스타일 → 수동 조작 모드
7. 수동 조작 모드에 슬라이딩 버튼 추가
8. 스토리 18단계 BGM 변경
9. 동영상 광고가 초기화되지 않는 문제 수정
10. 기타 버그 및 오타 수정

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Thể thao TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.1.1Yêu cầu cập nhật 더 스파이크

Lấy nó trên: Tải 더 스파이크 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 더 스파이크
Xem thêm từ DAERISOFT
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...