Trang chủ » Trò chơi » Thông thường » (노가다게임)감자키우기
(노가다게임)감자키우기 biểu tượng

(노가다게임)감자키우기

1.0.14 for Android

cloud wiz(KEY)

Mô tả của (노가다게임)감자키우기

감자를 키우자!!
터치에 전분을 얻고 돈으로 바꾸자!!
레벨을 올리자!!감자는 ‘땅속에서 나는 사과’라고 불릴 만큼 비타민이풍부하다. 감자 한 개에 거의 모든 영양소가 함유되어 있어 감자를 즐겨먹는 사람들은 영양결핍에 걸리지 않는다고 한다. 뿐만 아니라 성인병 예방, 다이어트, 피부미용에도 탁월한 효과가 있어 여성들에게도 사랑을 듬뿍받고 있다고 한다

[네이버 지식백과] 감자의 성분과 효능

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Thông thường TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.0.14Yêu cầu cập nhật (노가다게임)감자키우기

Lấy nó trên: Tải (노가다게임)감자키우기 trên Google Play

Yêu cầu: 2.3 and up

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...