Trang chủ » Trò chơi » Thông thường » 넷마블
넷마블 biểu tượng

넷마블

Netmarble

1.2.4 for Android
Netmarble

Mô tả của 넷마블

즐거운 게임 라이프를 위한 넷마블앱!
넷마블앱의 게임소식 알림 기능과 다양한 서비스를 경험해 보세요.

[주요 기능]
1) 가장 먼저 넷마블의 최신 게임을 체험해요
게임 사전신청 메뉴를 통해 넷마블의 최신 게임 테스터 신청을 간편하게 하실 수 있습니다.

2) 게임소식을 바로 바로 알려줘요
게임 테스터 모집 및 신작 게임 출시 안내, 공지사항 및 이벤트 소식 등을 푸시 및 알림 기능로 바로 알려줍니다.

3) 모바일쪽지로 친구와 얘기해요
PC에서 주고 받은 쪽지를 모바일에서 빠르게 확인하고 친구에게 바로 쪽지도 보내세요.

4) 스마트폰게임에 바로 바로 접속해요
이미 다운받아 설치한 게임들은 바로 실행하여 이용할 수 있어요.

[접근권한 안내]
▶ 필수적 접근권한
저장공간
- '단말기내 프로그램 설치 및 데이터 저장' 등을 위해 필요합니다.
휴대전화 상태 및 ID 읽기
- '이용자 계정 생성 및 확인'을 위해 필요합니다.

▶ 접근권한 철회방법
- 운영체제 6.0 이상 : 설정 > 어플리케이션 관리자 > 앱 선택 > 권한 > 접근권한 철회 가능
- 운영체제 6.0 미만 : 접근권한 철회가 불가능하므로, 앱 삭제로 철회 가능
----
개발자 연락처 :
개발자 연락처 : 02-1588-3995
서울시 구로구 디지털로 300 지밸리비즈플라자 20층
사업자 번호 : 105-87-64746
통신판매업 번호 : 제제2014-서울구로-1028호

넷마블 1.2.4 Cập nhật

2015-11-25
[Version 1.2.4]
- 기타 버그 수정

넷마블 Tags

thông tin thêm

Danh mục: Miễn phí Thông thường TRÒ CHƠI

Phiên bản mới nhất: 1.2.4Yêu cầu cập nhật 넷마블

cập nhật trên:

Được tải lên bởi: ภูชิชย์ เลิศประเสริฐภากร

Yêu cầu Android: Android 2.3.4+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

 
Phiên bản trước
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...