Trang chủ » Ứng dụng » Sách và Tài liệu tham khảo » 輕鬆讀小說
輕鬆讀小說 biểu tượng

輕鬆讀小說

5.6.3 for Android

WeakApp

Mô tả của 輕鬆讀小說

本 app 具有以下功能.
* 支援安裝到外部記憶體 [安裝到外部記憶體, 自動檢查更新可能失效]
* 可把小說加入最愛以便追進度.
* 自動檢查小說更新功能, 小說有更新時會提示, 此功能只檢查有加入最愛的小說.
* 自動記錄閱讀內文位置, 有加入最愛者, 則也會紀錄最後閱讀章節.
* 備份功能, 可備份我的最愛, 閱讀紀錄.
* 可自行調整閱讀環境, 包含文字顏色, 背景顏色等.
* 日夜間模式, 可分別設定兩種模式的文字顏色以及背景顏色.
* 支援音量鍵翻頁.
* 支援離線閱讀.
* 可閱讀 TXT , EPUB, 可自行下載小說來閱讀.
* 支援 Google Drive 同步功能
* 支援朗讀功能(版本 5.1.8 以上)

輕鬆讀小說 5.6.3 Cập nhật

2020-11-19
**v 5.6.3**
**BUGS**
- 修正部份設備點擊小說強制關閉的問題
- 修正預設目錄刪除暫存的問題
- 修正內文插圖顯示問題

**v 5.6.2**
+ 更新資料庫至 150
**BUGS**
- 修正部份強制關閉的問題
- 修正 android 10 以下字型設定問題
- 修正部份章節目錄判斷錯誤問題
- 修正朗讀停止相關的問題
- 修正清除閱讀紀錄的問題

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Sách và Tài liệu tham khảo ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Amr Salah

Phiên bản mới nhất: 5.6.3Yêu cầu cập nhật 輕鬆讀小說

Available on: Tải 輕鬆讀小說 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.4+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 輕鬆讀小說
Xem thêm từ WeakApp
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...