Trang chủ » Ứng dụng » Sách và Tài liệu tham khảo » 正一經書
正一經書 biểu tượng

正一經書

ZYB_20210102_2330 for Android

Windsails

Mô tả của 正一經書

本程式收集道教正一派日常生活和工作學習中常用的經書。方便您在空閒或者需要的時候隨時閱讀。
自适应多种屏幕大小。


目前收錄的經文包括:

正一早晚功課經
三官寶經
北斗真經
財神福德寶懺
道德真經
度人經

問道百答 之壹 道教教義
問道百答 之貳 道教文化
問道百答 之叁 道教宗派
問道百答 之肆 道教禮儀
問道百答 之伍 道教宮觀
問道百答 之陸 學道修行
問道百答 之柒 道教禁忌
問道百答 之捌 道教服飾
問道百答 之玖 祖師仙真

正一經書 ZYB_20210102_2330 Cập nhật

2021-01-05
1. 增加簡體/繁體切換功能。
2. 增加字體調節功能。
3. 增加左右滑動切換經文前後頁。
4. 升級相關係統庫。请在此处输入或粘贴zh-TW版的版本说明

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Sách và Tài liệu tham khảo ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Ahmad Muhseen

Phiên bản mới nhất: ZYB_20210102_2330Yêu cầu cập nhật 正一經書

Available on: Tải 正一經書 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 正一經書
Xem thêm từ Windsails
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...