Trang chủ » Ứng dụng » Xã hội » 斉藤さん » 3.4.17
斉藤さん biểu tượng

斉藤さん

V3.4.17

Có gì mới

*相手のプロフィールから情報をメモできる機能を実装
*不具合の修正
*その他 軽微な調整
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
斉藤さん 3.4.17 (244)

Cập nhật vào: 2020-11-12

Uploaded by: Kelton Duarte

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: c9a83fb87cca950cd1394ae02ab17d30dc0d1a93 斉藤さん 3.4.17(244) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: yudo.work.saitosan.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 1bf523307c66a92146d42a3b54cba27cfdb1f10f

Dung lượng tệp: 57.2 MB

Tải về

2020-11-12
arm64-v8a
Android 4.4+
120-640dpi
斉藤さん 3.4.17 (244)

Cập nhật vào: 2020-11-12

Uploaded by: Kelton Duarte

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: c9a83fb87cca950cd1394ae02ab17d30dc0d1a93 斉藤さん 3.4.17(244) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: yudo.work.saitosan.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.tvdpi, config.vi, config.zh

Tệp SHA1: 543a181e0ece608eb4e3d7920ed4abd0de7788f9

Dung lượng tệp: 60.6 MB

Tải về

2020-11-12
armeabi-v7a
Android 4.4+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...