Trang chủ » Ứng dụng » Giáo dục » 成语综合大词典
成语综合大词典 biểu tượng

成语综合大词典-万能版(支持多功能检索)

1.60 for Android

THJHSoftware

Mô tả của 成语综合大词典

成语综合大词典是一款在安卓平台上查阅成语词条综合信息的参考实用软件,共收录3万4千多成语词条。
独创的多功能搜索方式支持:模糊,首字匹配、自定义位置、拼音码和特殊字形搜索。

支持众多的成语分类:
按首字母分类检索;
按情景分类检索,如形容珍贵的成语,形容委屈的成语,关于过年的成语等;
重叠成语:AABB(生生世世、朝朝暮暮)、ABAC(绘声绘色、自由自在)、AABC(滔滔不绝,欣欣向荣)等;
特殊语法:如联合式、主谓式、动宾式;
按人物分类;
按名著分类;
按气候分类;
按生肖分类;
按动物、植物、山水、季节、心情、时间等分类;

支持成语内容自己编辑备注,升级版本不会清除用户改动的数据。
支持收藏夹功能。
在成语内容解释方面,能查询到10多种详细的成语相关信息。
还包括了猜成语,成语错字游戏教育环节,轻松学习成语。

成语综合大词典 1.60 Cập nhật

2019-07-21
[程序] 基于安卓P系统,支持全面屏手机,新增成语分类,增加AABB、ABAB、AABC等成语结构分类,增加天气、动
物、植物、生肖、人物等成语归纳,适合学生快速查找相应成语。
[内容] 更新了成语数据库,更新成语错字学习内容。

成语综合大词典 Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Giáo dục ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Ajit Chakz

Phiên bản mới nhất: 1.60Yêu cầu cập nhật 成语综合大词典

Available on: Tải 成语综合大词典 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 成语综合大词典
Xem thêm từ THJHSoftware
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...