Trang chủ » Ứng dụng » Giáo dục » 常春藤基礎英文字彙 2250 Lite
常春藤基礎英文字彙 2250 Lite biểu tượng

常春藤基礎英文字彙 2250 Lite

2.14 for Android

Otek International Inc.

Mô tả của 常春藤基礎英文字彙 2250 Lite

本 app 課程內容依據大考中心頒佈的《英文參考詞彙分級表》,收錄其中 Level 1 及 Level 2 的單字。課程內容秉持賴老師一貫嚴謹態度,單字解說詳盡,內容豐富,包含片語、衍生字、同/反義字、容易混淆字、和搭配用法等說明,單字與例句也均有道地美式發音。

專為增強學習效果設計的記憶練習和測驗練習,讓您背單字更有效率也更容易!支援連續播放及背景播放功能,讓您有效利用零碎時間增強自己的單字功力。本 app 內容根據常春藤有聲出版公司「基礎英文字彙 2250」一書製作而成,是您學習英文單字最佳工具!
本 app 檔案超過 100M,須使用 wi-fi 才能下載。

app 特色:

* 所有收錄的單詞均出自大考中心頒佈的《英文參考詞彙分級表》及英檢考試常用單字,一網打盡所有可能在考試出現的重點單詞。
* 每個單字、片語和例句等都有專業美籍播音員真人發音。
* 大量補充常用搭配字詞、用法和例句,以強化對單字的印象。
* 綜合比較易混淆的字並舉例說明。
* 獨特的科學化記憶方法,讓學過的單字過目不忘。
* 搭配精心設計的測驗練習,確保學習成果。
* 可將要加強的單字放入生字本,再特別加強記憶和練習。
* 可自建使用者單字,並且作記憶和測驗練習。

如果您有任何有關 app 的問題或建議,請 email 到 otek@ms10.hinet.net,我們會竭誠為您解答。

常春藤基礎英文字彙 2250 Lite 2.14 Cập nhật

2020-01-10
* 「設定」功能新增單字可依紙本書籍順序排列。
* 「設定」功能新增單句發音重複次數設定。
* 平板新增唸特定單字內容的按鈕。

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Giáo dục ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 2.14Yêu cầu cập nhật 常春藤基礎英文字彙 2250 Lite

Lấy nó trên: Tải 常春藤基礎英文字彙 2250 Lite trên Google Play

Yêu cầu: Android 6.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 常春藤基礎英文字彙 2250 Lite
Xem thêm từ Otek International Inc.
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...