Trang chủ » Ứng dụng » Sách và Tài liệu tham khảo » 佛教入門叢書
佛教入門叢書 biểu tượng

佛教入門叢書

1.7 for Android

朱昌森

Mô tả của 佛教入門叢書

你想認識佛教嗎?你想了解佛法嗎?

特別為您精選十本,由諸位精通佛學的法師、大德所作的佛教入門書籍。

有了它們,即使是佛教門外漢,也能一窺佛門堂奧。

通曉佛學的教材,了解佛法的資糧。電子書目錄:
【顧法嚴】佛陀的啟示
【釋聖嚴】正信的佛教
【釋聖嚴】學佛群疑
【李炳南】佛學常識課本
【釋淨空】認識佛教
【釋淨空】認識佛陀教育
【釋文珠】三皈五戒的意義
【釋文珠】福慧雙修
【呂 徵】中國佛教人物
【黃懺華】佛教各宗大意

功能設定:
一:可以設定語言為【正體中文】或【簡體中文】。
二:可以設定內容字體的大小。
三:可以設定書籤,快速跳躍至上次閱讀的位置。
四:可以透過作業系統將軟體移至SD卡。简体中文说明:
你想认识佛教吗?你想了解佛法吗?

特别为您精选十本,由诸位精通佛学的法师、大德所作的佛教入门书籍。

有了它们,即使是佛教门外汉,也能一窥佛门堂奥。

通晓佛学的教材,了解佛法的资粮。电子书目录:
【顾法严】佛陀的启示
【释圣严】正信的佛教
【释圣严】学佛群疑
【李炳南】佛学常识课本
【释净空】认识佛教
【释净空】认识佛陀教育
【释文珠】三皈五戒的意义
【释文珠】福慧双修
【吕 征】中国佛教人物
【黄忏华】佛教各宗大意

功能设定:
一:可以设定语言为【正体中文】或【简体中文】。
二:可以设定内容字体的大小。
三:可以设定书签,快速跳跃至上次阅读的位置。
四:可以透过操作系统将软件移至SD卡。

佛教入門叢書 1.7 Cập nhật

2015-11-14
Ver 1.3:新增一本《學佛群疑》電子書。
Ver 1.5:新增一本《佛教各宗大意》電子書。
Ver 1.5:新增設定書籤功能。
Ver 1.7:移除廣告。
因為目前行動廣告市場變化快速,造成我們的軟體必須隨之改版。
軟體改版頻繁,使用者必須常常下載重新安裝,這不是我們所樂見的。
所以,我們決定移除廣告,讓使用者擁有一個穩定的軟體。

佛教入門叢書 Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Sách và Tài liệu tham khảo ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Chalz Lyxer

Phiên bản mới nhất: 1.7Yêu cầu cập nhật 佛教入門叢書

Available on: Tải 佛教入門叢書 trên Google Play

Yêu cầu: Android 2.3.2+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 佛教入門叢書
Xem thêm từ 朱昌森
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...