Trang chủ » Ứng dụng » Lối sống » ৪৫ দিনে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা
৪৫  দিনে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা biểu tượng

৪৫ দিনে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা

1.6 for Android

Humaira App

Mô tả của ৪৫ দিনে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা

মাত্র ৪৫দিনে বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ জেনে ইংলিশে কথা বলুন
৪৫ দিনে ইংরেজি শিখার জন্য তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে আমাদের এই অ্যাপটিকে
প্রথমভাগে ইংরেজি শব্দার্থ বা word book/vocabulary দেওয়া হয়েছে যা থেকে আপনি অনেক শব্দার্থ শিখতে পারবেন ।

দ্বিতীয়ভাগে বাংলা থেকে ইংরেজিতে কথা বলার অনুবাদ দেওয়া হয়েছে যা তে রয়েছে প্রতিদিন ইংলিশে কথা বলার বাক্য ।

তৃতীয়ভাগে রয়েছে ইংরেজি কিভাবে শিখব , কিভাবে ইংরেজিতে কথা বলব তার সম্পূর্ণ কোর্স যা দ্বারা খুব সহজেই ইংরেজিতে কথা বলতে পারবেন ।

<-- এই অ্যাপ এ আপনি যা যা শিখতে পারবেন -->
- ইংরেজি শেখার সহজ বই
- ইংরেজি শেখার বই
- ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারী
- সূত্রের সাহায্যে ইংরেজি শেখা
- ইংরেজি শব্দের বাংলা অর্থ
- ইংরেজি শেখার কোর্স
- ৩০ দিনে ইংরেজি শিখুন
- ৪৫ দিনে ইংরেজি শিখুন
ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ
- বাংলা থেকে ইংরেজি অভিধান
- ইংরেজি শব্দ বাংলা অর্থ
- ইংরেজি শেখার সহজ উপায়
- ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারী
- english to bangla translation
- bangla to english translation
- spoken english to bangla
- bangla dictionary
- bangla to english dictionary
- learn english in bangla
- english grammar bangla
- english to bangla translation
- english word to bangla meaning
- english word to bangla spelling
- সবচেয়ে বেশি ব্যাবহার করা শব্দসমূহ
- ইংরেজি গুরুত্বপূর্ণ বাক্য সমূহ
- ইংরেজিতে কথা বলার কনফিডেঞ্ছ
- কথা বলার স্টাইল
- ইংরেজি শেখার ভয়ংকর টিপস
- ৪৫ দিনে ইংলিশ স্পোকেন শিখার গ্যারান্টি
- মাত্র ৪৫দিনেই ইংরেজিতে কথাবলার গ্যারান্টি
- ইংলিশে কথা বলুন ৪৫দিনেই
ইংরেজী শেখার কোর্স
ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ
ইংরেজি শব্দ বাংলা উচ্ছারন
১৫ দিনে ইংরেজি শিখুন
ইংরেজি শেখার সূত্র
=> ৪৫ দিনে ইংলিশ স্পোকেন শিখার গ্যারান্টি
=> ৪৫ দিনে ইংলিশ শিখে ইংরেজিতে কথা বলুন অনর্গল
=> ইংরেজি শব্দার্থ
=> সবচেয়ে বেশি ব্যাবহার করা শব্দসমূহ
=> ৪৫ দিনে ইংরেজি শিখুন
=> ইংরেজি গুরুত্বপূর্ণ বাক্য সমূহ
=> ৪৫ দিনে ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলুন
=> ইংরেজিতে কথা বলার কনফিডেঞ্ছ
=> কথা বলার স্টাইল
=> ইংরেজি শেখার ভয়ংকর টিপস
=> ৪৫ দিনে ইংরেজি শিক্ষা
=> ৪৫ দিনে ইংলিশ স্পোকেন শিখার গ্যারান্টি
=> মাত্র ৪৫দিনেই ইংরেজিতে কথাবলার গ্যারান্টি
=> ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারী
=> সূত্রের সাহায্যে ইংরেজি শেখা
=> ইংরেজি শব্দের বাংলা অর্থ
=> ইংরেজি শেখার কোর্স
=> ৩০ দিনে ইংরেজি শিখুন
=> ইংলিশে কথা বলুন ৪৫দিনেই
=> দ্রুত ইংরেজি শেখার ১১ টি দুর্দান্ত কৌশল
=> ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ
=> বাংলা থেকে ইংরেজি অভিধান
=> ইংরেজি শব্দ বাংলা অর্থ
=> ইংরেজি শেখার সহজ উপায়
=> ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারী
=> english to bangla translation
=> bangla to english translation
=> spoken english to bangla
=> bangla dictionary
=> bangla to english dictionary
=> learn english in bangla
=> english grammar bangla
=> english to bangla translation
=> english word to bangla meaning
=> english word to bangla spelling
=> 45 dine english shikha
=> 45 dine english
=> 45 din angreji sikhe
=> matro 45 dine english
=> 45 dine english sikha
=> spoken english bangla
=> spoken english to bangla translation

spoken english to bangla
- দ্রুত ইংরেজি শেখার ১১ টি দুর্দান্ত কৌশল
- কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় (Vocabulary)
- তো মিস করবেননা এখনি ইন্সটল করুন
- শুধু একটিই অনুরোধ ক্লাস গুলো মনোযোগ দিয়ে করবেন,
বাংলা থেকে ইংরেজি অভিধান,ইংরেজি শব্দ বাংলা অর্থ,ইংরেজি শেখার সহজ উপায়,ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারী,ইংরেজি শেখার সহজ বই,ইংরেজি শেখার বই. ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারী,সূত্রের সাহায্যে ইংরেজি শেখা,ইংরেজি শব্দের বাংলা অর্থ,
ইংরেজি শেখার কোর্স,৩০ দিনে ইংরেজি শিখুন

৪৫ দিনে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Lối sống ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.6Yêu cầu cập nhật ৪৫  দিনে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা

Lấy nó trên: Tải ৪৫  দিনে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0.3+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với ৪৫ দিনে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা
Xem thêm từ Humaira App
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...