Trang chủ » Ứng dụng » Giáo dục » মাত্র 7 দিনেই ইংরেজিতে কথা বলার 100%গ্যারান্টি
মাত্র 7 দিনেই ইংরেজিতে কথা বলার 100%গ্যারান্টি biểu tượng

মাত্র 7 দিনেই ইংরেজিতে কথা বলার 100%গ্যারান্টি

1.4 for Android

apk kajal

Mô tả của মাত্র 7 দিনেই ইংরেজিতে কথা বলার 100%গ্যারান্টি

Learn spoken English and English grammar effectively, within 7 days. This English language learning and English to Bangla dictionary app offers 100% guarantee of helping you learn English word book and English grammar in only one week. Use the English learning app to become a pro at spoken English and make your transition from Bangali to English smoother than ever.
Try মাত্র 7 দিনেই ইংরেজিতে কথা বলার 100%গ্যারান্টিnow!

📚Learn English in A Short Time
This English learning app is specifically designed for Bangali to English learning. With a collection of effective English grammar, English to Bangla Dictionary, spoken English tips, and a powerful word book, this Bangla to English learning app makes it easier for you to learn English effectively.

📚Bangla to English Learning For All
Whether you are a new student or someone who just wants to improve spoken English or English grammar, this English language learning app is a great resource for all. This Bangali to English learning app offers you an easy to understand way to learn English and ace it.

📚Features of মাত্র 7 দিনেই ইংরেজিতে কথা বলার 100%গ্যারান্টি
• Simple and easy to use English language learning app UI/US
• Learn English grammar in Bengali easily and effectively
• Learn new words and enhance word bank with English to Bangla dictionary
• Improve your spoken English with English learning app in Bangla
• Fix your English grammar issues with this Word book English to Bengali learning app
• Make your Bangali to English language learning easier by using voice learning tools
• Learn English by listening

So, what are you waiting for? Download and use মাত্র 7 দিনেই ইংরেজিতে কথা বলার 100%গ্যারান্টি today!

---------------------------------------------------------------
বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ করা জানলে বিশ্বের সকল মানব্জাতিকে আপনার মনের ভাব অনায়াসে বুঝাতে পারবেন। বাংলা থেকে ইংরেজি লেখা সহজভাবে সম্পন্ন করা যায় যদি আপনি বাংলা থেকে ইংরেজি বাক্য অনুবাদ সঠিকভাবে করতে পারেন


ইংরেজি শেখার সহজ উপায় জানলে ইংরেজিতে কথোপকথন করতে পারবেন। ইংরেজি শেখার উপায় হলো অনুশীলন করা। ইংরেজি শেখার কৌশল রপ্ত করা। বাজারে ইংরেজি শেখার বই এর অভাব নেই কিন্তু একটি ভালো spoken english ইংরেজি শেখার বই পাওয়া খুবই কঠিন। আমাদের এই অ্যাপটিতে সকল দিকে সমান গুরুত্ব দিয়ে বাংলা থেকে ইংলিশ অনুবাদ, ইংলিশ শিখার সহজ উপায়, ইংলিশ উচ্চারন, ইংলিশ থেকে বাংলা উচ্চারন, বাংলা কথার ইংরেজি অর্থ সহজ অনুবাদ, স্পোকেন ইংলিশ, ইংরেজিতে কথা বলার ফর্মুলা, Vocabulary Word List, ইংরেজিতে কথোপকথন ইত্যাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। 10 টি ক্লাস করে 7 দিনে ইংরেজি শিক্ষা করে বলুন ইংরেজি হোক সহজ।


আমাদের অ্যাপ এর বৈশিষ্ট্য গুলি হল

1-ইংরেজি শব্দ বাংলা অর্থ
2-খুব সহজ ইন্টারফেস
3-ইংরেজি শেখার সহজ উপায়
4-একটি পুরোপুরি অফলাইন
5-ইংরেজি শেখার সহজ বই
6-ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ

মাত্র 7 দিনেই ইংরেজিতে কথা বলার 100%গ্যারান্টি 1.4 Cập nhật

2021-01-07
bug fix

মাত্র 7 দিনেই ইংরেজিতে কথা বলার 100%গ্যারান্টি Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Giáo dục ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Dan Do

Phiên bản mới nhất: 1.4Yêu cầu cập nhật মাত্র 7 দিনেই ইংরেজিতে কথা বলার 100%গ্যারান্টি

Available on: Tải মাত্র 7 দিনেই ইংরেজিতে কথা বলার 100%গ্যারান্টি trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.4+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với মাত্র 7 দিনেই ইংরেজিতে কথা বলার 100%গ্যারান্টি
Xem thêm từ apk kajal
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...