Trang chủ » Ứng dụng » Giáo dục » বাংলা থেকে ইংরেজি বাক্য অনুবাদ লেখা এবং উচ্চারণ
বাংলা থেকে ইংরেজি বাক্য অনুবাদ লেখা এবং উচ্চারণ biểu tượng

বাংলা থেকে ইংরেজি বাক্য অনুবাদ লেখা এবং উচ্চারণ

3.1 for Android

WBL Apps

Mô tả của বাংলা থেকে ইংরেজি বাক্য অনুবাদ লেখা এবং উচ্চারণ

বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ করা জানলে বিশ্বের সকল মানব্জাতিকে আপনার মনের ভাব অনায়াসে বুঝাতে পারবেন। বাংলা থেকে ইংরেজি লেখা সহজভাবে সম্পন্ন করা যায় যদি আপনি বাংলা থেকে ইংরেজি বাক্য অনুবাদ সঠিকভাবে করতে পারেন। আমাদের এই অ্যাপটি আপনাকে বাংলা থেকে ইংরেজি dictionary এর মত সহায়তা করে থাকবে। এখনে পাবেন সঠিক ইংরেজি উচ্চারণ – স্পোকেন অডিও এর সাহাজ্যে ইংরেজি উচ্চারণ শিখুন সহজেই। এর আগে আমরা বাংলা থেকে ইংরেজি কিবোর্ড ব্যবহার করে ইংরেজি অনুবাদ করেছি কিন্তু এখন বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ বা বাংলা ইংরেজি অনুবাদ করব এই অ্যাপএর মাধ্যমে যা বাংলা টু ইংরেজি অনুবাদ একদম সহজ করে দেবে।

→ ইংরেজি শব্দ বাংলা অর্থ
→ ইংরেজি শেখার সহজ উপায়
→ ইংরেজি শেখার সহজ বই
→ বাংলা থেকে ইংরেজি অভিধান
→ ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারী
→ ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ


bangla to english translation is most important to know English Language. To know English you take help through bangla to english translation apps. May be Our bangla to english translation offline can help you at all. our bengali to english translation free offline app is all time free. It is Educational Apps, it hepls bengali to english translation by speaking and bengali to english translate dictionary. bengali to english voice translation app


This App Feature Cover At A Time

→ bengali to english translate book
→ bengali to english translate voice
→ speak to voice translate bengali to english
→ bengali to english translation voice app
→ english to bengali voice translation app
→ Bangla English Conversation
→ bengali to english conversation app
→ conversation english to bengali
→ english to bengali conversation
→ Spoken Bangla to English
→ conversation bengali to english
→ conversation in english
→ conversation
→ conversation translator
→ conversation app
→ sentence translator bangla to english
→ bangla to english sentence translator
→ sentence translator english to bangla
→ english speaking app
→ english speaking app bengali
→ English speaking app,Spoken english to bengali,
→ spoken english to bengali or english speaking app
→ speaking english course app in bengali

It may be best english learning and speaking app offline with audio for bengali learner, so give 5 Stars for app rating. Thanks for All.

App Download From Google Play Store
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rsnapp.bengali_to_english_translation_voice_app

বাংলা থেকে ইংরেজি বাক্য অনুবাদ লেখা এবং উচ্চারণ 3.1 Cập nhật

2019-01-22
#bengali to english translate voice
#speak to voice translate bengali to english
#bengali to english translation voice app
#english to bengali voice translation app
#ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Giáo dục ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 3.1Yêu cầu cập nhật বাংলা থেকে ইংরেজি বাক্য অনুবাদ লেখা এবং উচ্চারণ

Lấy nó trên: Tải বাংলা থেকে ইংরেজি বাক্য অনুবাদ লেখা এবং উচ্চারণ trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0.3+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với বাংলা থেকে ইংরেজি বাক্য অনুবাদ লেখা এবং উচ্চারণ
Xem thêm từ WBL Apps
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...