Trang chủ » Ứng dụng » Giáo dục » বাংলা থেকে ইংরেজি বাক্য অনুবাদ লেখা এবং উচ্চারণ
বাংলা থেকে ইংরেজি বাক্য অনুবাদ লেখা এবং উচ্চারণ biểu tượng

বাংলা থেকে ইংরেজি বাক্য অনুবাদ লেখা এবং উচ্চারণ

1.0.7 for Android

WBL Apps

Mô tả của বাংলা থেকে ইংরেজি বাক্য অনুবাদ লেখা এবং উচ্চারণ

বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ করা জানলে বিশ্বের সকল মানব্জাতিকে আপনার মনের ভাব অনায়াসে বুঝাতে পারবেন। বাংলা থেকে ইংরেজি লেখা সহজভাবে সম্পন্ন করা যায় যদি আপনি বাংলা থেকে ইংরেজি বাক্য অনুবাদ সঠিকভাবে করতে পারেন। আমাদের এই অ্যাপটি আপনাকে বাংলা থেকে ইংরেজি dictionary এর মত সহায়তা করে থাকবে। এখনে পাবেন সঠিক ইংরেজি উচ্চারণ – স্পোকেন অডিও এর সাহাজ্যে ইংরেজি উচ্চারণ শিখুন সহজেই। এর আগে আমরা বাংলা থেকে ইংরেজি কিবোর্ড ব্যবহার করে ইংরেজি অনুবাদ করেছি কিন্তু এখন বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ বা বাংলা ইংরেজি অনুবাদ করব এই অ্যাপএর মাধ্যমে যা বাংলা টু ইংরেজি অনুবাদ একদম সহজ করে দেবে।

→ ইংরেজি শব্দ বাংলা অর্থ
→ ইংরেজি শেখার সহজ উপায়
→ ইংরেজি শেখার সহজ বই
→ ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ


bangla to english translation is most important to know English Language. To know English you take help through bangla to english translation apps. May be Our translation offline can help you at all. our bengali to english translation free offline app is all time free. It is Educational Apps, it hepls translation by speaking and translate dictionary. bengali to english voice translation app


This App Feature Cover At A Time


→ Spoken Bangla to English
→ conversation bengali to english
→ sentence translator bangla to english
→ english speaking app bengali

It may be best english learning and speaking app offline with audio for bengali learner, so give 5 Stars for app rating. Thanks for All.

App Download From Google Play Store
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rsnapp.bengali_to_english_translation_voice_app

Follow Us:
https://www.facebook.com/WBL-Apps-Point-1458996920902521/

App Store Link
https://play.google.com/store/apps/developer?id=WBL+Apps

বাংলা থেকে ইংরেজি বাক্য অনুবাদ লেখা এবং উচ্চারণ 1.0.7 Cập nhật

2020-10-04
#bengali to english translate voice
#speak to voice translate bengali to english
#bengali to english translation voice app
#english to bengali voice translation app
#ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Giáo dục ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Евгений Хомяк

Phiên bản mới nhất: 1.0.7Yêu cầu cập nhật বাংলা থেকে ইংরেজি বাক্য অনুবাদ লেখা এবং উচ্চারণ

Available on: Tải বাংলা থেকে ইংরেজি বাক্য অনুবাদ লেখা এবং উচ্চারণ trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với বাংলা থেকে ইংরেজি বাক্য অনুবাদ লেখা এবং উচ্চারণ
Xem thêm từ WBL Apps
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...