Trang chủ » Ứng dụng » Giáo dục » ইংরেজি শিক্ষার সম্পূর্ণ বই ( A-Z)
ইংরেজি শিক্ষার সম্পূর্ণ বই ( A-Z) biểu tượng

ইংরেজি শিক্ষার সম্পূর্ণ বই ( A-Z)

2.1.0 for Android

SBN Apps

Mô tả của ইংরেজি শিক্ষার সম্পূর্ণ বই ( A-Z)

ইংরেজিতে খুব ভাল ভাবে সারাজীবনের জন্য শিখতে চাইলে আমাদের এই অ্যাপটি অনুসরন করতে পারেন । আমাদের এই অ্যাপটি পড়ে খুব সহজেই ইংরেজি এর অনেক কিছু সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন যা আপনাকে ইংরেজিতে কথা বলার উপযোগি করে তুলবে

Spoken English to Bengali এই অ্যাপসটি মুলোত ইংরেজী শেখার কোর্স বা ইংরেজি শেখার বই , যেখানে বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ ও ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ এর মাধ্যমে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার সহজ পাঠ তৈরী করা হয়েছে। আরও রয়েছে প্রতিদিনের কমন ইংরেজী বাক্য, Vocabulary (ইংরেজি উচ্চারন), প্রতিদিনের লেসন, আর Fun Quiz তো থাকছেই।
Spoken english to bangla app is an educational apps in bangla. This is very good bangla apps for learning english in banglai. This bangla to english spoken translation app is containing 10000+ translation. This bangla translator english to bangla app does work in offline, so don’t worry about free internet connection. Translation bangla english speaking is very easy for learning english in bangla but you have to do english spoken practice more and more. So this is an english speaking course in bangla. English listening and speaking practice is also helpful for english learning. There are so many educational apps in bangladesh, that’s why english learning in bangla become easy in Bangladesh. Collect an oxford dictionary offline or dictionary bengali to english when you using this apps. Use word book for english vocabulary to improve your english words in daily use.

word book english to bangla is a offline english to bangla vocabulary for them who wants to learn english word in Bangla.This kind of offline english to bangla dictionary app . We you use it anytime you want without data connection. If you want to expert in spoken english to bengali then you must need to use this application.Beside spoken english this app helps you to improve in english vocabulary. It also help you to translate any word into english to bangla or bangla to english. In this application we organize many words with pronunciation and bangla meaning.
english to bangla translation
Read ielts vocabulary or word book to improve your
Do english listening and speaking practice everyday
bangla to english translation
e to b translation
spoken english to bangla
bangla dictionary
bangla to english dictionary
learn english in bangla
english grammar bangla
english to bangla wordbook
english grammar
english paragraph
english application
english make sentence
english proverbs
english learning tips

আমাদের অ্যাপটিতে যা আছে:

15000+ Vocabulary
Sentence
Parts of speech
Number
Gender
Case
Tense
Articles
Degree
Voice
Clause
Common errors in translation
সহজ ভাষায় ইংরেজি গ্রামার
ইংরেজি গ্রামারের কলাকৌশল
উচ্চ শিক্ষায় ইংরেজী ভয় কাটিয়ে উঠার উপায়
ইংরেজিতে গড়গড় করে অনর্গল কথা বলতে পারা
ইংরেজি শিখতে ১০টি ডিজিটাল পদ্ধতি
ইংরেজি ভোকাবুলারি শব্দ ভান্ডার, শব্দার্থ, সমার্থক শব্দ
প্রতিদিন ব্যবহৃত ২২৬৬ টি ইংরেজি শব্দ-(বাংলা অর্থসহ)
গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ
Make sentence with preposition
১০০০ টি Abbreviation
২০০ টি Proverbs
ইংরেজি শব্দের কিছু উচ্চারণ বিধি
কিভাবে লম্বা লম্বা বাংলা বাক্য ইংরেজিতে সহজেই অনুবাদ
5 English Paragraph -100 paragraph
Application

এছাড়াও আমাদের এই অ্যাপটি পড়লে আরও কিছু সম্পর্কে জানতে পারবেন

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daeasylife.englishogrammarshikharsohojupay

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Giáo dục ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 2.1.0Yêu cầu cập nhật ইংরেজি শিক্ষার সম্পূর্ণ বই ( A-Z)

Lấy nó trên: Tải ইংরেজি শিক্ষার সম্পূর্ণ বই ( A-Z) trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.4+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với ইংরেজি শিক্ষার সম্পূর্ণ বই ( A-Z)
Xem thêm từ SBN Apps
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...