Trang chủ » Ứng dụng » Năng suất » ইংরেজি গ্রামার all english grammar rules in bangla
ইংরেজি গ্রামার all english grammar rules in bangla biểu tượng

ইংরেজি গ্রামার all english grammar rules in bangla

1.1.0 for Android

WBL Apps

Mô tả của ইংরেজি গ্রামার all english grammar rules in bangla

This app will help you to learn English Grammar, eg. Alphabet, Sentence, Articles এবং Articles এর ব্যবহার, Tense, Preposition, Appropriate Preposition, Completing Sentence-এর নিয়মাবলী, Right form of verbs, Transformation of Sentence, Voice Change, Narration, Degree and Change of Degrees-এর নিয়মাবলী, Pronoun Reference, Punctuation, Sentence Connectors, Uses of Some Special Words or Phrases, English Language Lesson- Modifiers, Synonyms-Antonyms and Tag Questions, How to Question (কিভাবে প্রশ্ন করতে হয়), Proverb, Idioms ও Phrases, ইংরেজিতে কথা বলার ফর্মুলা, স্পোকেন ইংলিশ, English Vocabulary Word Lists, Conversation also.

So this ইংরেজি গ্রামার all english grammar rules in bangla or SSC English Grammar Book is not simply an normal application, this is more than an application which is collection of your further needs.

আমাদের এই অ্যাপটি ইংরেজি গ্রামার English Grammar Learning In Bangla যা ইংরেজি গ্রামার শিক্ষা সহজ করে দেবে। বাজারে অনেক ইংরেজি গ্রামার বই আছে যা বহন করা কষ্টকর, কিন্তু আমাদের এই অ্যাপটি অত্যন্ত সহজে এবং নিজ পকেটে বহন করতে পারবেন। সহজে ইংরেজি গ্রামার শিখতে এটি সহায়তা করবে, অর্থাৎ এটি একটি সহজ ইংরেজি গ্রামার, এতে পাবেন বাংলা থেকে ইংরেজি বাক্য অনুবাদ, বাংলা ইংরেজি অনুবাদ
, Bengali English Translator, বাংলা - ইংরেজি - বাংলা অনুবাদ, বাংলা থেকে ইংরেজী অনুবাদ, ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ, বাংলা টু ইংরেজি অনুবাদ যা ইংরেজি গ্রামার শেখার সহজ উপায় English Grammar, এতে আছে আরও স্পোকেন বাংলা টু ইংলিশ ডায়লগ। ইংলিশ গ্রামার সহজ করার প্রয়াস।

আপনাদের ভালো লাগলে ৫ স্টার দিয়ে রিভিউ করতে ভুলবেন না কিন্তু!

App Download from Google Play Store
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rsnapp.english_grammar_learning_app_in_bangla

Follow Us:
https://www.facebook.com/WBL-Apps-Point-1458996920902521/

App Store Link
https://play.google.com/store/apps/developer?id=WBL+Apps

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Năng suất ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Luiz Henrique

Phiên bản mới nhất: 1.1.0Yêu cầu cập nhật ইংরেজি গ্রামার all english grammar rules in bangla

Available on: Tải ইংরেজি গ্রামার all english grammar rules in bangla trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với ইংরেজি গ্রামার all english grammar rules in bangla
Xem thêm từ WBL Apps
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...