Trang chủ » Ứng dụng » Xã hội » دليل تطوير المهارات » 1.0
دليل تطوير المهارات biểu tượng

دليل تطوير المهارات

V1.0

Có gì mới

new
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
دليل تطوير المهارات 1.0 (14)

Cập nhật vào: 2019-07-29

Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

Chữ ký: 6ac13de61fd2b44e6dfa47bea2bfd8ebe8197a14 دليل تطوير المهارات 1.0(14) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: a6cf1854c36667647d359ad62a2bafd490993611

Dung lượng tệp: 9.1 MB

Tải về

2019-07-29
universal
Android 4.2+
120-640dpi
دليل تطوير المهارات 1.0 (11)

Cập nhật vào: 2019-07-18

Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

Chữ ký: 6ac13de61fd2b44e6dfa47bea2bfd8ebe8197a14 دليل تطوير المهارات 1.0(11) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 7e90a6b735ead0744f6063acac0c7b35ee214fb5

Dung lượng tệp: 9.1 MB

Tải về

2019-07-18
universal
Android 4.2+
120-640dpi
دليل تطوير المهارات 1.0 (10)

Cập nhật vào: 2019-04-24

Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

Chữ ký: 6ac13de61fd2b44e6dfa47bea2bfd8ebe8197a14 دليل تطوير المهارات 1.0(10) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 1a98b5a69d944829fa032d93839bdf32771ccff8

Dung lượng tệp: 9.2 MB

Tải về

2019-04-24
universal
Android 4.2+
120-640dpi
دليل تطوير المهارات 1.0 (9)

Cập nhật vào: 2019-03-15

Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

Chữ ký: 6ac13de61fd2b44e6dfa47bea2bfd8ebe8197a14 دليل تطوير المهارات 1.0(9) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 74263b6ef15d64829711c58bb9972c9e02e7c904

Dung lượng tệp: 9.2 MB

Tải về

2019-03-15
universal
Android 4.2+
120-640dpi
دليل تطوير المهارات 1.0 (8)

Cập nhật vào: 2019-02-16

Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

Chữ ký: 6ac13de61fd2b44e6dfa47bea2bfd8ebe8197a14 دليل تطوير المهارات 1.0(8) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 8e76b1310d2ab538b9b881f859a1053959846179

Dung lượng tệp: 8.8 MB

Tải về

2019-02-16
universal
Android 4.2+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...