Trang chủ » Ứng dụng » Nhạc và Âm thanh » الحصري قران كريم كامل بدون نت Hossary Quran mp3
الحصري قران كريم كامل بدون نت Hossary Quran mp3 biểu tượng

الحصري قران كريم كامل بدون نت Hossary Quran mp3

1.31.12 for Android

Gaiel Soft

Mô tả của الحصري قران كريم كامل بدون نت Hossary Quran mp3

Sheikh Husary Full Quran Hussary Coran Complet Sans Internet Hafs Tartil, Al Husary Tartil.
الحصرى مرتل الاذاعة المصرية مع دعاء ختم القران بصوت الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم

Features of coran al hosary quran el hosary القران الكريم:
1-Coran Hossary Quran Mp3 Offline Hussary
2- No need for wifi or mobile data Connection
3-You can listen to Sheikh Mahmoud Khalil Al Hussary in background and use your phone
4-Khalil Al Hussary Quran Al Hosary Enable repeating every surah
5-Enable repeating whole Quran Recitation Hussary
6-Ability to Shuffle Suras Coran Al Hussary Sans Internet
7-Cheikh Mahmoud Khalil Al Hussary Saving current ayah
8-Sharing Quran By Hussary Offline Quran Mp3 2 on facebook, .

koran karim sans internet mp3 gratuit
This coran القرآن الكريم holy quran mp3 application is the holy quran offline with Surah names holy quran in english free download.
Also Surat names for this quran app in arabic, coran mp3 sans internet.
coran mp3 gratuit sans internet is applicable for all quran android devices.
Muslim brothers and sister in islam, The coran mp3 بدون انترنت Holy Quran is the Holy Book or the Scripture of the Muslims,
This quran application is quran app offline and quran app free and it's only koran voice, no reading.
koran gratuit is koran mp3 gratuit and quran mp3 offline so no need to any internet connection. As it's also quran mp3 بدون نت
This quran majeed app is quran mp3 download free, no need to pay for quran majeed - القرآن المجيد and quran offline audio mp3 contains the whole quran kareem offline (المصحف).
coran karim gratuit coran karim mp3 you can coran karim bidoun internet.


A list of Kuran Surah:-
Surah fatiha surat al fatihah
Surah baqarah mp3 audio offline
Surat imran
an-Nisa\'
Al-Ma\'idah Sheik Al Hussary Quran Mp3 Sans Internet
Al-An`am (The Cattle)
Al-A`raf Quran Karim Kamil
Al-Anfal
at-Taubah (Repentance)
Yunus koran karim gratuit
Hud (Hud)
Yusuf (Joseph)surat yusuf
ar-Ra`d (The Thunder)
surah ibrahim surat ibrahim
surah hijr
an-Nahl
Al-Isra
surah al kahf audio (sorat alkahf gratuit)
Maryam
surah taha
Al-Anbiya\'
Al-Hajj
Al-Mu\'minun
an-Nur
Al-Furqan
ash-Shu`ara\'
an-Naml
Al-Qasas
Al-`Ankabut
ar-Rum
Lukman Sheikh Husary Offline
surah sajdah
Ahzab
Saba\'
Fatir Coran Husary Quran App
Ya Sin (surat yasin free)
surah al safat
Sad (Sad)
az-Zumar Mohamed Khalil Hussary
surah ghafir ayat 44
Fussilat
ash-Shura Quran Recitation Husary
az-Zukhruf
surah dukhan surat dukhan
Al-Jathiyah
Al-Ahqaf
Muhammad Sheikh Al Husary Offline
Al-Fath (The Victory)
Al-Hujurat Cheikh Mahmoud Al Hussary
surah qaf(Qaf)
surah zariyat (The Scatterers)
at-Tur (The Mountain)
an-Najm Coran Mp3 Gratuit Hussary
Al-Qamar (The Moon)
surah al rahman offline
surah waqiah (That Which is Coming)
surat hadeed
Al-Mujadilah Mahmood Khalil Al Hussary
surah hashr
Al-Mumtahanah
Saff
surah jumma
Munafiqun
Taghabun Mahmoud Khalil Husary Mp3
Talaq
Tahrim
surah al mulk Syeikh Khalil Husary Kuran
surah qalam
Al-Haqqah
Al-Ma`arij
Nuh
surah jinn
surah e muzammil Cheikh Mohamed Khalil Al Hussary
Al-Mudathir
Al-Qiyamah
Al-Insane Khaleel Al Hussary Quran Offline
Al-Mursalat
an-Naba\'
surah naziat Syaikh Mahmoud Khalil Al Hussary
`Abasa
Takwir
Infitar Mahmoud Al Hossary القران الكريم
Mutaffifeen
surat inshiqaq
Buruj
Tariq
A`la
surah ghashiyah
surat fajar surah fajr
surah al balad surat al balad
surah al shams
Layl Mahmoud Khalil Al Hussary Offline
surah duha audio
Sharh
Tin
`Alaq
qadr Mohamed Khalil Al Hussary Offline
Bayyinah
Zalzala
Adiyat
Qari`ah
Takathur Mohamed Khalil Al Hussary Offline
Asr
Humazah
Fil
Quraish Mahmoud Al Hussary Quran Mp3 Hussary
Ma`un
Kauthar
Kafirun Quran Mahmoud Khalil Al Hussary Hafs
Nasr
Masad Mahmoud Khalil Al Hussary Sans Internet
surah ikhlas surat ikhlas
surah falaq
Nas

brothers in Allah we as muslim can listen to the koran in mosque ( masjid) or any other immaculate place.
Thanks and forget us from your doaa.

الحصري قران كريم كامل بدون نت Hossary Quran mp3 1.31.12 Cập nhật

2020-08-07
Adding more enhancements

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Nhạc và Âm thanh ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: John Ring Lain

Phiên bản mới nhất: 1.31.12Yêu cầu cập nhật الحصري قران كريم كامل بدون نت Hossary Quran mp3

Available on: Tải الحصري قران كريم كامل بدون نت Hossary Quran mp3 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với الحصري قران كريم كامل بدون نت Hossary Quran mp3
Xem thêm từ Gaiel Soft
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...