Anasayfa » Uygulamalar » Sağlık ve Fitness » ดูดีดี
ดูดีดี simgesi

ดูดีดี

1.54 for Android

Opendream

ดูดีดี Açıklaması

สุขภาพของเรานั้นไม่ใช่แค่ของเรา แต่เป็นหนึ่งในสุขภาพหนึ่งเดียวที่ประกอบไปด้วยสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และ สิ่งแวดล้อม การร่วมกันเฝ้าระวังเหตุผิดปกติทางสุขภาพในพื้นที่เหล่านี้จึงมีความสำคัญในการเสริมศักยภาพให้ระบบสุขภาพปัจจุบันมีความเข้มแข็งขึ้น

“ดูดีดี” จะเป็นช่องทางให้ประชาชนทั่วไปสามารถรายงานข้อมูลเหตุผิดปกติทางสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และ สิ่งแวดล้อม โดยรายงานนั้นจะเป็นข้อมูลประกอบการตอบสนองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้สามารถเลือกที่จะรายงานแบบแสดงตัวตนหรือรายงานแบบนิรนามก็ได้

ปัจจุบัน “ดูดีดี” เปิดให้ผู้ใช้รายงานเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เท่านั้น อย่างไรก็ตามผู้ใช้ในพื้นที่อื่นสามารถสมัครสมาชิกไว้ได้ เมื่อ “ดูดีดี” เปิดให้ใช้งานในพื้นที่อื่น “ดูดีดี” จะทำการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบต่อไป

"ดูดีดี" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “​ผ่อดีดี” ที่เป็นการทดลองสร้างระบบการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์ สู่คนและโรคระบาดสัตว์ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ชาวบ้านโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับทุนจากสโกล โกลบอล เทรธส์ ฟันด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และ โอเพ่นดรีม

ดูดีดี 1.54 Güncelleme

2017-02-18
- Update fabric
- Fix bug

Additional Information

Kategori: Ücretsiz Sağlık ve Fitness UYGULAMA

Yayınlanma Tarihi:

En Son Sürüm: 1.54Güncelleme ดูดีดี İste

Google Play'den indirin: ดูดีดี Google Play'den İndirin

Gereksinimler: Android 4.0.3+

Bildir: Uygunsuz olarak işaretle

Advertisement
 
Önceki sürümler
Benzeri ดูดีดี
Opendream'dan Daha Fazla
Discover
Yorum Yükleniyor...
Ooo! Böyle içerik yok!
Aranıyor...