Home » Apps » Books & Reference » Totus Tuus Ludwik De Monfort
Totus Tuus Ludwik De Monfort icon

Totus Tuus Ludwik De Monfort

2.0 for Android

MARIA - DEBORA

The description of Totus Tuus Ludwik De Monfort

Oddanie się Maryi Niepokalanej to:

Naśladowanie Jezusa Chrystusa Syna Bożego, który oddał się Maryi cały, stając się od Niej zależnym w ziemskim życiu: Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im posłuszny.

Bezpieczne schronienie przed złem, które nam zagraża/ Dobra złożone w Sercu Maryi są bezpieczne - szatan nie ma już do nich dostępu.

Droga powrotna do Boga, do utraconego raju. W Jej Niepokalanym Sercu zamieszkał Bóg, który ma na imię Miłość. Jest spotkaniem z Bogiem żywym.

Wypełnienie Testamentu Krzyża: Oto Matka twoja - jako nakazu Chrystusa przyjęcia Maryi za Matkę. Ona nas rodzi i wychowuje do nowego życia dzieci Bożych.

Oddanie Maryi Powinno Być :

Osobistym aktem woli. Jest to nasza indywidualna, świadoma i dobrowolna decyzja. Jest odpowiedzią na Boże zaproszenie.

Bezwarunkowe. Oddajemy się Jej, nie spodziewając się niczego w zamian - sama przynależność do Mary jest wielkim Bożym darem. Wierząc w Jej dobroć i miłość, z radością się Jej poświęcamy.

Całkowite. Oddajemy Maryi Niepokalanej wszystko: nasz umysł, serce, wolę, dusze, ciało, zmysły, emocje, pamięć, zranienia, słabości, przyszłość, teraźniejszość, i przeszłość, śmierć, wieczność, nasze rodziny i przyjaciół, zajęcia, pracę, modlitwy, choroby, problemy i cierpienia, dobra materialne.

Trwałe. Chociaż ma początek, to nie ma końca. Maryi wystarczy raz się oddać, a Ona już nigdy nas się nie wyprze. Ponawiamy nasze zawierzenie, ponieważ jesteśmy słabi i skłonni do zapominania.

Otwarte. Odnawiając oddanie, możemy dokładać nowe sprawy i okoliczności. Doświadczając interwencji Maryi, coraz bardziej Ją poznajemy, a przez to bardziej Jej ufamy i zawierzamy kolejne sprawy.

CO LUB KOGO MOGĘ ODDAĆ MARYI?

Siebie i wszystko, co jest moje: rodzinę, pracę, naukę, parafię, wspólnotę, Ojczyznę itd.(wg przymiotów wymienionych wyżej).

Inne osoby, ich sprawy: instytucje, organizacje, sprawy itd. Maryja w Fatimie prosi o poświęcenie Jej Sercu ateistycznej Rosji, obiecując pokój na świecie i nawrócenie. Możemy Jej oddać każdego i każdą, sprawy własne i cudze, prosząc ją o opiekę i wstawiennictwo u Boga.

Każde oddanie się Maryi jest Jej miłe. Najlepiej zrobić to na Eucharystii, w miarę możliwości będąc po spowiedzi świętej.

Oddanie wyrażamy własnymi słowami w prostocie serca lub korzystając z istniejących Aktów oddania np z,, Traktatu o Prawdziwym Nabożeństwie Do Najświętszej Maryi Panny Św. Ludwika Grignon De Montfort'' lub napisanych przez innych świętych i zatwierdzonych przez Kościół.

Zachęca się do wyrażenia swego oddania Maryi na piśmie z podpisem.: kto, kiedy i gdzie dokonał aktu zawierzenia.

W trudnościach, okolicznościach od nas niezależnych wystarczy oddanie się Maryi wewnętrznym aktem woli.

Wielu świętych i błogosławionych podążało tą drogą maryjnej konsekracji św. Jan Paweł II, św. Maksymilian M. Kolbe, św. Ludwik Grignnon De Montfort, Stefan Kardynał Wyszyński, męczennicy z Niepokalanowa: bł Pius Bartosik, bł. Antoni Bajewski, bł. Tymoteusz Trojanowski, bł. Bonifacy Żukowski i wielu innych.

,,Bracie, idź oddaj się Niepokalanej, nie martw się, Ona o wszystko się zatroszczy'' mówił św.Maksymilian przychodzącym o poradę.

Totus Tuus Ludwik De Monfort 2.0 Update

2019-08-26
Naprawa problemu z otwarciem traktatu o prawdziwym nabożeństwie.

Totus Tuus Ludwik De Monfort Tags

Additional Information

Category: Free Books & Reference APP

Publish Date:

Latest Version: 2.0Request Totus Tuus Ludwik De Monfort Update

Get it on: Get Totus Tuus Ludwik De Monfort on Google Play

Requirements: Android 4.3+

Report: Flag as inappropriate

Advertisement
 
Previous versions
Discover
Comment Loading...
Ooops! No such content!
Searching...