หน้าแรก » แอป » เครื่องมือ » V2Ray plugin for HTTP Injector » 1.4.2
V2Ray plugin for HTTP Injector ไอคอน

V2Ray plugin for HTTP Injector

V1.4.2

มีอะไรใหม่

⚠️ >>> This plugin require HTTP Injector v5.5.0+ <<< ⚠️
[Updated] v2ray v4.42.1
[Updated] geodata & geosite
* Please ensure V2Ray server is latest version too
 

ตัวแปร

ตัวแปร
สถาปัตย์
เวอร์ชัน
DPI
V2Ray plugin for HTTP Injector 1.4.2 (1040202)

อัปเดตเมื่อ: 2021-09-11

อัปโหลดโดย: Fathir Mashuri

ต้องใช้ Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

ลายเซ็น: 1708b708beedd4bebd9a29f0fdb5eb366486f536 V2Ray plugin for HTTP Injector 1.4.2(1040202) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

DPI: 120-640dpi

สถาปัตย์: arm64-v8a

ฆ่าไฟล์1: 6936b345775165f5d265bee66a37622d1e07a16c

ขนาดไฟล์: 11.6 MB

ดาวน์โหลด

2021-09-11
arm64-v8a
Android 5.0+
120-640dpi
V2Ray plugin for HTTP Injector 1.4.2 (1040201)

อัปเดตเมื่อ: 2021-09-11

อัปโหลดโดย: Juan Jose Nieto Moncaleano

ต้องใช้ Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

ลายเซ็น: 1708b708beedd4bebd9a29f0fdb5eb366486f536 V2Ray plugin for HTTP Injector 1.4.2(1040201) ความปลอดภัยที่ถูกตรวจสอบ

DPI: 120-640dpi

สถาปัตย์: armeabi-v7a

ฆ่าไฟล์1: d5e8da97ea1fb0cbad5657327ad599ddd85a9b42

ขนาดไฟล์: 11.3 MB

ดาวน์โหลด

2021-09-11
armeabi-v7a
Android 5.0+
120-640dpi
Discover
กำลังค้นหา...