Smart Switch ไอคอน

9.0 53 บทวิจารณ์


9.5.03.0 by Samsung Electronics Co., Ltd.


Apr 14, 2024

เกี่ยวกับ Smart Switch

A safe, easy and high-speed data transfer solution

* หมายเหตุ: อุปกรณ์ Galaxy บางรุ่นมี Smart Switch Mobile ติดตั้งอยู่แล้ว (Galaxy S7/S8/Note8/S9/Note9)

- Galaxy S7/S8/Note8/S9/Note9: [การตั้งค่า] > [Cloud และบัญชีผู้ใช้] > [Smart Switch]

▣ วิธีง่ายๆ ในการถ่ายโอนคอนเทนท์มายังอุปกรณ์ Samsung Galaxy® เครื่องใหม่

Smart Switch ทำให้คุณสามารถย้ายรายชื่อ เพลง รูปถ่าย ปฏิทิน ข้อความปกติ การตั้งค่าอุปกรณ์ และข้อมูลอื่นๆ ไปยังอุปกรณ์ Galaxy เครื่องใหม่ของคุณได้อย่างอิสระ

▣ ใครที่สามารถถ่ายโอน

• เจ้าของอุปกรณ์ Android™

- การถ่ายโอนไร้สายระหว่างอุปกรณ์ Galaxy: Android 4.0 หรือสูงกว่า

- ถ่ายโอนระหว่าง Android ที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์ Galaxy: Android 4.0 หรือสูงกว่า (โปรดทราบว่าอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาจาก Samsung ที่ใช้ Andriod เวอร์ชั่นต่ำกว่า 6.0 จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Galaxy ที่รองรับ Mobile AP ได้เท่านั้น)

- การถ่ายโอนโดยใช้สาย: Android 4.3 หรือสูงกว่า, สายชาร์จ และสาย USB OTG

• เจ้าของอุปกรณ์ iOS™ - ใช้ทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณที่สุด:

- ถ่ายโอนทางสายจากอุปกรณ์ iOS ไปยังอุปกรณ์ Galaxy ของคุณ: iOS 5.0 หรือสูงกว่า, สายเคเบิลของอุปกรณ์ iOS (lightning หรือ 30 pin), สายเคเบิล USB OTG

- นำเข้าจาก iCloud™: iOS 4.2.1 หรือสูงกว่า และ Apple ID

- ถ่ายโอนระหว่าง PC/Mac ผ่าน iTunes™: ซอฟต์แวร์ Smart Switch PC/Mac – เริ่มต้น http://www.samsung.com/smartswitch

• ผู้ใช้ Windows™ Phone

- การถ่ายโอนไร้สาย: Windows OS 10

* หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และวิธีการแบบทีละขั้นตอน ให้ไปที่ http://www.samsung.com/smartswitch

▣ สามารถถ่ายโอนอะไรได้บ้าง

- รายชื่อ, ปฏิทิน (เฉพาะคอนเทนท์ของอุปกรณ์), ข้อความปกติ, รูปถ่าย, เพลง (คอนเทนท์ที่ปราศจาก DRM เท่านั้น iCloud ไม่สนับสนุน), วิดีโอ (คอนเทนท์ที่ปราศจาก DRM เท่านั้น), บันทึกการโทร, สมุดบันทึก, การเตือน, การตั้งค่า Wi-Fi, วอลเปเปอร์, เอกสาร, ข้อมูลแอพ(เฉพาะอุปกรณ์ Galaxy) และรูปแบบหน้าจอหลัก(เฉพาะอุปกรณ์ Galaxy)

- คุณสามารถส่งข้อมูลแอพและรูปแบบหน้าจอหลักได้โดยการอัพเกรดอุปกรณ์ Galaxy ของคุณเป็น M OS (Galaxy S6 หรือใหม่กว่า)

▣ ต้องใช้อะไรบ้างในการถ่ายโอน

• การถ่ายโอนด้วย Windows Phone:

o การถ่ายโอนไร้สาย: Windows OS 8.1 หรือ 10

- หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และวิธีการแบบทีละขั้นตอน ให้ไปที่ http://www.samsung.com/smartswitch

• อุปกรณ์ Android อื่น:

- HTC, LG, Sony, Huawei, Lenovo, Motorola, PANTECH, Panasonic, Kyocera, NEC, SHARP, Fujitsu, Xiaomi, Vivo, OPPO, Coolpad(DazenF2), RIM(Priv), YotaPhone, ZTE(Nubia Z9), Gionee, LAVA, MyPhone(My28s), Cherry Mobile, Google(Pixel/Pixel2)

* หมายเหตุ: ด้วยเหตุผลบางประการ เช่น ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ จึงอาจไม่สามารถติดตั้งและใช้งาน Smart Switch บนอุปกรณ์นั้นได้ หากคุณใช้การเชื่อมต่อแบบมีสาย อุปกรณ์ของคุณต้องรองรับตัวเลือก USB สำหรับ 'การถ่ายโอนไฟล์มีเดีย (MTP)' เพื่อนุญาตให้ถ่ายโอนคอนเทนท์ได้

* หากต้องการถ่ายโอนข้อมูล ทั้งสองอุปกรณ์ต้องมีพื้นที่ว่างในหน่วยความจำภายในอย่างน้อย 500 MB

* หากคุณมีอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ Samsung ที่ยกเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่ายไร้สายตลอดเวลา ให้ไปที่ Wi-Fi ขั้นสูงบนอุปกรณ์ของคุณ ปิดตัวเลือก “การเริ่มต้น Wi-Fi ใหม่” และ “ยกเลิกการเชื่อมต่อ Wi-Fi สัญญาณต่ำ” แล้วลองอีกครั้ง (ตัวเลือกข้างบนอาจไม่พร้อมใช้งาน โดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตอุปกรณ์และ OS เวอร์ชั่นของคุณ)

มีอะไรใหม่ใน 9.5.03.0 เวอร์ชันล่าสุด

Last updated on Apr 14, 2024

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

กำลังโหลดการแปล...

ข้อมูล แอป เพิ่มเติม

เวอร์ชันล่าสุด

ส่งคำขออัปเดต Smart Switch 9.5.03.0

อัปโหลดโดย

Samsung Electronics Co., Ltd.

ต้องใช้ Android

Android 4.0+

Available on

ดาวน์โหลด Smart Switch ผ่าน Google Play

แสดงเพิ่มเติม

Smart Switch บทความ

Smart Switch ภาพหน้าจอ

กำลังโหลดความคิดเห็น...
ภาษา
กำลังค้นหา...
สมัครสมาชิก APKPure
เป็นคนแรกที่เข้าถึงการเปิดตัวข่าวและคำแนะนำเกี่ยวกับเกมและแอพ Android ที่ดีที่สุด
ไม่เป็นไรขอบคุณ
ลงชื่อ
สมัครสมาชิกสำเร็จ!
ตอนนี้คุณสมัครเป็นสมาชิก APKPure
สมัครสมาชิก APKPure
เป็นคนแรกที่เข้าถึงการเปิดตัวข่าวและคำแนะนำเกี่ยวกับเกมและแอพ Android ที่ดีที่สุด
ไม่เป็นไรขอบคุณ
ลงชื่อ
ความสำเร็จ!
ตอนนี้คุณสมัครรับจดหมายข่าวของเรา