เกี่ยวกับ QR Scanner - Barcode Scanner

ภาษาไทย

⚡️Fast QR code reader, QR code generator, barcode scanner for all formats!👍

Free QR code scanner and barcode reader easily SCAN & CREATE all types of QR codes/barcodes, including Wi-Fi, contacts, URL, products, text, books, E-mail, location, calendar, etc.

Free, fast, simple, and easy to use!👍

It is not only the most intuitive barcode reader and QR code scanner for scanning QR codes/barcodes (decode information), but also a free QR code generator to create QR codes (encode & encrypt information).

Just open this scanner app, point camera to the QR code, Free QR Code Reader will auto recognize , scan, decode it, and instantly display the result with options for the next operation. If the result is a phone number, you can add it to your contacts or dial this number; if the result is a Wi-Fi network, you can connect✅ without entering the password...

Powerful and the most intuitive barcode scanner app allows you to scan product barcode in stores, view product details and compare prices online for free. You can also scan promo/coupon codes to get discounts by this free price scanner💰.

As a free QR code generator, it allows you to create, save and share your own QR codes. Create QR codes for Wi-Fi, URL(Include YouTube, Facebook...), phone number, text, contacts, etc., and share with friends.

Why Choose Free QR Code Reader?

★ Easily scan and create QR & barcodes

★ Support all QR & barcode formats

★ Auto-zoom

★ Privacy safe, only camera permission required

★ Super fast QR code/barcode decoding speed

★ Scan QR & barcodes from gallery

★ Scan history saved, easily search scan history at anytime

★ Flashlight supported

★ No internet connection required

How to Use

1. Point the camera to the QR code/barcode

2. Auto recognize, scan, and decode

3. Get results and relevant options for free

*Support All QR & Barcode Formats*

Instantly scan QR code, Data Matrix, Maxi code, Code 39, Code 93, Codabar, UPC-A, EAN-8...

*Price Scanner*

Scan product barcodes in stores and compare prices online.

*Auto Zoom*

No need to zoom in/zoom out, scan far away or small QR codes & barcodes easily.

*Flashlight Supported*

Easily scan QR codes & barcodes in a dark environment.

Free QR code scanner

Want a free QR code scanner and QR reader? Looking for a free QR code scanner? Not satisfied with your QR code scanner? Try the best free QR code scanner and QR reader! This QR scanner and QR reader support all QR & barcode formats.

Barcode scanner app

The best barcode scanner app for Android devices is your must-have barcode scanner app.

Barcode reader and scanner

This barcode reader and scanner can scan and create all types of QR codes. It's the best barcode reader and scanner you deserve.

Scan QR code

Need a code scanner app to scan QR code? Use this code scanner app to fast scan QR codes!

QR code scanner app

Looking for a QR code scanner app? This free QR code scanner app supports all formats!

QR scanner for Android

Want a QR scanner for Android? Powerful QR scanner for Android easily scans all QR & barcodes.

Barcode Scan

The barcode scan only needs 1 step. QR & Barcode Scanner brings an excellent barcode scan experience to you. Try this barcode reader now!

Barcode reader

Want a free barcode reader to scan all types of barcodes or QR codes? Can not find a perfect barcode reader? This barcode reader is your best choice! Download this barcode reader to experience the fast barcode scan.

Barcode scanner app free

Super fast barcode scanner app free for all Android devices! Scan barcodes and create QR codes with barcode scanner app free.

QR code scanner for school books

QR code scanner is also a QR code scanner for school books. Fast scan school books with this QR code scanner for school books.

QR reader for Android

The free QR reader for Android. Scan QR code and barcode. Download the QR reader for Android app now.

มีอะไรใหม่ใน 1.3.6 เวอร์ชันล่าสุด

Last updated on Aug 25, 2023

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

กำลังโหลดการแปล...

ข้อมูล แอป เพิ่มเติม

เวอร์ชันล่าสุด

ส่งคำขออัปเดต QR Scanner - Barcode Scanner 1.3.6

อัปโหลดโดย

Abood King

ต้องใช้ Android

Android 6.0+

Available on

ดาวน์โหลด QR Scanner - Barcode Scanner ผ่าน Google Play

แสดงเพิ่มเติม

QR Scanner - Barcode Scanner บทความ

QR Scanner - Barcode Scanner ภาพหน้าจอ

กำลังโหลดความคิดเห็น...
ภาษา
ภาษา
กำลังค้นหา...
สมัครสมาชิก APKPure
เป็นคนแรกที่เข้าถึงการเปิดตัวข่าวและคำแนะนำเกี่ยวกับเกมและแอพ Android ที่ดีที่สุด
ไม่เป็นไรขอบคุณ
ลงชื่อ
สมัครสมาชิกสำเร็จ!
ตอนนี้คุณสมัครเป็นสมาชิก APKPure
สมัครสมาชิก APKPure
เป็นคนแรกที่เข้าถึงการเปิดตัวข่าวและคำแนะนำเกี่ยวกับเกมและแอพ Android ที่ดีที่สุด
ไม่เป็นไรขอบคุณ
ลงชื่อ
ความสำเร็จ!
ตอนนี้คุณสมัครรับจดหมายข่าวของเรา