เกี่ยวกับ My Beacon Arrival

ภาษาไทย

ลงทะเบียน iBeacon ของคุณเองและตรวจสอบเมื่อมันอยู่ใกล้คุณ

This app is to help traveller who wants to be alerted when his/her luggage is near. Many of us have this same problem when we travel to another country by air. Upon collection of our luggage, we have to constantly looking at the conveyer belt for our luggage and I admit, it is really tiring.

With this app, you can simple put an iBeacon inside your luggage. While you are waiting for your luggage, switch on the app. When the luggage is near you (about 50m or less), your phone will vibrate and alert you immediately. Sounds cool? Download now to give a try.

Instructions
1. You must have our iBeacon package which contains an iBeacon and the QR code.
2. Download this app.
3. Open the app and choose + (plus sign) to register your iBeacon using phone camera. (Click on camera icon to scan the QR code. You may find QR code in the package.)
4. Switch on the iBeacon device.
5. Toggle the "Start Scanning" switch in the app to detect.

P.S. Switch "Start Scanning" off to save the battery of your device if you are not using.

Well, that is all. Wish you "Bon voyage".

มีอะไรใหม่ใน 2.2 เวอร์ชันล่าสุด

Last updated on Jul 20, 2016

Scan between rate set at 5sec no matter if it is running foreground or background.
กำลังโหลดการแปล...

ข้อมูล แอป เพิ่มเติม

เวอร์ชันล่าสุด

ส่งคำขออัปเดต My Beacon Arrival 2.2

อัปเดตเมื่อ

Sep 2, 2015

อัปโหลดโดย

أحمد حسن

ต้องใช้ Android

Android 4.0+

Available on

ดาวน์โหลด My Beacon Arrival ผ่าน Google Play

แสดงเพิ่มเติม
กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก
ภาษา
ภาษา
กำลังค้นหา...