เกี่ยวกับ Monster Age

ภาษาไทย

Collect, Evolve and Battle in Monster Age!

Welcome to Monster Age, the best Monster RPG game on GooglePlay! 

Collect hundreds of cute and AWESOME monsters as you step inside a world full of adventure, battles, quests, dark quests and PVP!

Are you ready to battle?

Giant Battles
-Play giant battles!
-Combine elements to destroy your opponents!

Collect Monsters
-Collect and catch over 200+ monsters through adventures, PvP, Raids and Dark Quests!
-Collect all 6 elements - Fire, Water, Earth, Thunder, Dark and Light!

Evolve your Monsters
-Evolve and boost your monsters!
-Teach and train your monsters to create stronger monsters!
-Fuse together monsters to create and unlock a better one!
-Over 80+ accessories to enchant your monsters with!
-Revive your monsters and unleash their optimum performance!

Challenges
-Adventure Mode (Normal & Hard): Gain various loot items and monsters!
-PvP Mode: Compete with others to earn rewards!
-Special Quest: Earn giant rewards each day!
-Dark Quest: Challenge yourself in this marathon tournament!
-Guild Raid: Cooperate with your guild to earn rare loot items!

Join a Guild
-Join a Guild and become the best guild master!
-Compete with other guilds !
-Raise Deity with your guild mates and use it to help you on Special Events!

มีอะไรใหม่ใน 1.2.04 เวอร์ชันล่าสุด

Last updated on Nov 20, 2019

Bug fixes
กำลังโหลดการแปล...

ข้อมูล เกม เพิ่มเติม

เวอร์ชันล่าสุด

ส่งคำขออัปเดต Monster Age 1.2.04

อัปเดตเมื่อ

Nov 19, 2019

อัปโหลดโดย

Zarko Pehar

ต้องใช้ Android

Android 4.0.3+

Available on

ดาวน์โหลด Monster Age ผ่าน Google Play

แสดงเพิ่มเติม
กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก
ภาษา
ภาษา
กำลังค้นหา...