หน้าแรก » แอป » ธุรกิจ » Marketing Türkiye

คำอธิบายของ Marketing Türkiye

Bütünleşik pazarlama sektörünün lider dergisi Marketing Türkiye, hitap ettiği sektörün dinamizmi ve yayınlanış periyodundan ötürü haber ağırlıklı bir içeriğe sahip.

Marketing Türkiye, sektör ya da markaların pazarlama stratejilerini yakından inceyerek farklı kampanyaların ayrıntılarına ve yaratıcı süreçlerine değiniyor, pazar eğilimleri ile markaları ve geleceğin öngörüsünü irdeleyerek, başarılı ya da başarısız örnek olayları ele alıyor.

Sektörün yerli ve yabancı pek çok önemli profesyoneliyle söyleşiler yapan, yeni trendleri hatta gelecekte trend olabilecek eğilimleri inceleyerek ortaya koyan, pazarlama dalının tüm konularına en ince detaylarına kadar dokunan, güncel haberlerin incelendiği Marketing Türkiye dopdolu bir içeriğe sahip.

Bütünleşik pazarlama konseptini benimseyen Marketing Türkiye, uluslararası pazarları da bu konsept kapsamında inceliyor.

Marketing Türkiye, sektör ya da markaların pazarlama stratejilerini yakından inceyerek farklı kampanyaların ayrıntılarına ve yaratıcı süreçlerine değiniyor, pazar eğilimleri ile markaları ve geleceğin öngörüsünü irdeleyerek, başarılı ya da başarısız örnek olayları ele alıyor.

Sektörün yerli ve yabancı pek çok önemli profesyoneliyle söyleşiler yapan, yeni trendleri hatta gelecekte trend olabilecek eğilimleri inceleyerek ortaya koyan, pazarlama dalının tüm konularına en ince detaylarına kadar dokunan, güncel haberlerin incelendiği Marketing Türkiye dopdolu bir içeriğe sahip.

Bütünleşik pazarlama konseptini benimseyen Marketing Türkiye, uluslararası pazarları da bu konsept kapsamında inceliyor.

Marketing Türkiye, sektör ya da markaların pazarlama stratejilerini yakından inceyerek farklı kampanyaların ayrıntılarına ve yaratıcı süreçlerine değiniyor, pazar eğilimleri ile markaları ve geleceğin öngörüsünü irdeleyerek, başarılı ya da başarısız örnek olayları ele alıyor.

Sektörün yerli ve yabancı pek çok önemli profesyoneliyle söyleşiler yapan, yeni trendleri hatta gelecekte trend olabilecek eğilimleri inceleyerek ortaya koyan, pazarlama dalının tüm konularına en ince detaylarına kadar dokunan, güncel haberlerin incelendiği Marketing Türkiye dopdolu bir içeriğe sahip.

Bütünleşik pazarlama konseptini benimseyen Marketing Türkiye, uluslararası pazarları da bu konsept kapsamında inceliyor.

Marketing Türkiye แท็ก

ข้อมูลเพิ่มเติม

Category: ฟรี ธุรกิจ แอป

เวอร์ชันล่าสุด: 1.0ส่งคำขออัปเดต Marketing Türkiye

อัปเดตเมื่อ:

อัปโหลดโดย: สอิ้ง เชิญกลาง

ต้องใช้ Android: Android 4.0+

รายงาน: ปักธงว่าไม่เหมาะสม

 

เวอร์ชันก่อนหน้า

Discover

กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก
ภาษา
กำลังค้นหา...