หน้าแรก » แอป » เครื่องมือ » M³ Translator: Morse code
M³ Translator: Morse code ไอคอน

M³ Translator: Morse code


4.01 for Android
JinH
The XAPK (Base APK + Split APKs) File

คำอธิบายของ M³ Translator: Morse code

※ M3 is an abbreviation of Miraculous Mighty Morse.

Look! This is the Morse code!
Miraculous Mighty Morse code translator + analyzer!
Possible to Morse ⇄ English, Korean, Japanese or etc!
 
# FEATURES
LETTERS ⇄ MORSE - Translate to Morse code from English or etc. Of course reverse are possible.
1-BUTTON INPUT SYSTEM - Try to feel overflowing retro sensibilities.
1-BIT SOUND - Yep. This app can make 1-bit sound. "dah-di-dit dah dah-di-dit---".
REAL TIME TRANSLATE - Why do you need to click every time [TRANSLATE] button for? Finally freed from the painful task.
• Somehow cool.
• Don't know why, but hot.
• Unknown, but attractive.
 
# HOW TO USE
• Type letters in the input box to translate.
• Tap the icon at right side of input box. after that, type code in the input box to analyze.
• There are two type of input for Morse code, [1-button] and [3-buttons]. Changeable on settings.
• According to your taste, turn sound, vibration or flash. then, have fun with the Morse code.
 
# ver. 3.10 update: Wild DEVELOPER appeared!
It's super effective!
 
# ver. 3.50 update: Survival Instinct
Press the [Q] key for activate the Survival Instinct.
 
-------------------------------------
 
Translations between the following languages are supported:
Latin(English, etc.), Arabic(Arabic, Persian, etc.), Cyrillic(Russian, etc.), Greek(Greek), Hangul(Korean), Hebrew(Hebrew or etc.), Kana(Japanese)
 
※ Please translate this app: http://goo.gl/forms/7d8jK30XfK
 
※ You can also use web ver. ( https://jinh.kr/morse/ ) for PC and old Android.
 
– · – · – – – ·  · – – – · · – · · – – · · – – · – – · –  – · – – – – – – · · · · · –  · – – · · · · · –  · – – · · · · – – · · · · – · · – · · · – · · · · · – · · – · – – · · – · · · – – · · · · · – · – · – 

M³ Translator: Morse code 4.01 อัปเดต

2022-06-11
• Added a achievement for the Wild DEVELOPER quest.
• Activated the DayNight mode.
• Added the Codebook.

M³ Translator: Morse code แท็ก

ข้อมูลเพิ่มเติม

Category: ฟรี เครื่องมือ แอป

อัปเดตเมื่อ:

อัปโหลดโดย: Arshad Shaikh

เวอร์ชันล่าสุด: 4.01ส่งคำขออัปเดต M³ Translator: Morse code

Available on: ดาวน์โหลด M³ Translator: Morse code ผ่าน Google Play

ต้องใช้ Android: Android 5.0+

รายงาน: ปักธงว่าไม่เหมาะสม

 
เวอร์ชันก่อนหน้า
Discover
กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก
กำลังค้นหา...